Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Úrok z neoprávněného jednání správce daně Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2018, čj. 1 Afs 28/2018-29 K předpisům: