Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Nutnost doručení daňového dokladu Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 6. prosince 2019, ve věci C-627/17, Tratave K předpisům: