Vydáno: 6. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Společnost – vznik, průběh, zánik a daň z příjmů Ing. Ivan Macháček Ke společnému podnikání lze vytvořit tzv. společnost, jejíž právní řešení nalezneme v § 2716 až 2746 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“). Jedná se o obdobu sdružení bez právní subjektivity dle § 829 až 841 dřívějšího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). V článku si blíže uvedeme právní řešení společnosti a zaměříme se na daňové řešení společnosti související se zdaněním dosažených příjmů ze společné činnosti, ukážeme si možnost daňového odpisování a možnost využití spolupráce osob. Vznik společnosti Společnost vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Společnost není právní subjekt (nemá právní osobnost), nemůže tedy vlastnit žádný majetek, ani jej nemůže kupovat či najímat. Pro uzavření smlouvy o společnosti občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu. Společnost mohou tvořit dvě nebo více osob, a to jak fyzických, tak právnických. Za určitým účelem mohou i manželé-podnikatelé vytvořit společnost, ovšem problémem je otázka vztahu ke společnému jmění. Osoby tvořící společnost jsou spojeny vzájemným závazkem přičinit se osobně o dosažení sjednaného účelu – podnikatelského nebo nepodnikatelského charakteru.