Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Smluvní pokuta ve výši úhrady za původní plnění Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. listopadu 2018 ve věci C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia K předpisům: