Vydáno: 12. 8. 2019
Přezkoumatelnost výkazu nedoplatků JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 5 Afs 342/2017, www.nssoud.cz K předpisům: