Vydáno: 16. 8. 2019
Schváleno redakční radou
Důsledky nevyzvání k podání dodatečného daňového tvrzení JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2019, č. j. 9 Afs 364/2018-76 K předpisům: