Vydáno: 4. 9. 2019
Prošlo odborným dohledem
Rozšíření právní úpravy oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí Mgr. Petra Šmirausová Článek komentuje novelizaci právní úpravy oznamovací povinnosti, kterou zákon o daních z příjmů ukládá plátci daně v případech, kdy vyplácený příjem plyne do zahraničí. Změna je účinná od 1. 4. 2019 a je součástí daňového balíčku 2019 připraveného Ministerstvem financí v průběhu minulého roku. Článek se věnuje srovnání již novelizované právní úpravy oznámení s jejím dosavadním zněním a dále důsledkům, které z této změny vyplývají zejména pro plátce daně z příjmů. 1) Poznámka redakce: Tento článek obsahuje některé odkazy na dřívější znění zákona o daních z příjmů. Pro přepnutí do starší časové verze zákona použijte rozbalovací okno s možností výběru data, které se nachází v pravé horní části záhlaví daného zákona.