Vydáno: 3. 9. 2019
Otázky a odpovědi: Obchodní majetek OSVČ (automobil) z hlediska daně z příjmů Ing. Eva Sedláková Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vlastní jako fyzická osoba auto. V technickém průkazu nemá zapsáno IČO. Jakým způsobem lze vložit auto do obchodního majetku OSVČ, stačí založit pouze kartu k majetku, kde bude uvedeno datum vložení (= pořízení)? Auto je starší než 1 rok, pořizovací cena bude stanovena dle zákona o oceňování. Musí se změna (doplnění IČO) uvést v technickém průkazu? Majetek v hodnotě nad 40 000 Kč jde do výdajů formou odpisů. Majetek do 40 000 Kč jednorázově – stačí v deníku uvést do uzávěrkových úprav? Lze dát do výdajů i náklady na stanovení pořizovací ceny tohoto majetku nebo případně přiradit k hmotnému majetku, a dále jako fyzická osoba uvádím hodnotu tohoto vkladu do daňového přiznání? Odpověď Z hlediska daně z příjmů fyzických osob není rozhodující, že v technickém průkazu automobilu nemá osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) zapsáno IČO, rozhodující je, zda předmětný automobil vlastní.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2019.