Vydáno: 21. 10. 2019
Schváleno redakční radou
Daň ano, penále ne? Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. V některých případech správce daně uskuteční daňovou kontrolu s negativním výsledkem pro daňový subjekt. Následně se však zjistí, že finanční úřad měl namísto daňové kontroly napřed vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání. V případě dodatečného přiznání však není možno uplatnit ze strany správce daně penále, zatímco při kontrole ano. Má tedy správce daně nárok na penále? V následujícím příspěvku se budeme zabývat touto otázkou podrobněji. 1. Daňová kontrola, nebo výzva k podání dodatečného daňového přiznání? V § 145 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), se dočteme: