Vydáno: 30. 10. 2019
Prošlo odborným dohledem
Korporátní řízení – I. část Ing. Pavel Mucha Korporátní řízení je v dnešním globalizovaném světě ekonomickou disciplínou poměrně běžnou a důležitou. Platí to minimálně v soukromém sektoru, který již dávno pochopil, že pro správné rozhodování je potřeba dostatek validních informací z jednotlivých částí celku, a to ve zpracovatelné podobě. V soukromém sektoru taktéž platí, že hlavním cílem většiny firem je maximalizovat zisk. Jedná se primárně o dlouhodobý cíl. V kratším období mohou mít firmy i jiné cíle, například ovládnout trh, maximalizovat příjmy, minimalizovat náklady apod. Nicméně platí, že firmy jsou zakládány za účelem tvorby zisku, takže hlavní cíl je zřejmý. Účelnost, hospodárnost a efektivnost uvnitř korporace Hlavním dlouhodobým cílem u organizace, která není založena za účelem zisku, ale poskytovat veřejnou službu, je poskytování této služby. Zde je velký rozdíl mezi soukromou a veřejnou sférou. Soukromé firmy poskytují pouze plnění, která jim přináší zisk. Veřejný sektor by se měl soustředit hlavně na plnění, která jsou obyvateli vyžadována, ale nelze je poskytovat se ziskem. A tento rozdíl může být příčinou toho, že firmy se přirozeně snaží veškeré své činnosti provádět maximálně efektivně, hospodárně a účelně. Kdežto veřejný sektor často nerad přijímá změny a stále se striktně drží zaběhnutého systému. K tomu, aby i veřejná služba byla poskytována efektivně, hospodárně a účelně je dokonce potřeba zákon, který tuto povinnost ukládá. Jedná se samozřejmě o zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Pokud se tedy vrátíme k určení hlavního cíle u organizace poskytující veřejnou službu, nemělo by se pouze jednat o poskytování samotné služby, ale o poskytování této služby maximálně účelně, hospodárně a efektivně.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2019.