Vydáno: 12. 2. 2020
Dopady nové autorskoprávní směrnice Mgr. Marek Martinka Nejnovější evropská autorskoprávní směrnice, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES, vzbudila nebývalý rozruch, když se v souvislosti s ní hovořilo o konci serveru Wikipedia, zaslouží však pozornost i z dalších ohledů, zejména co se týče posilování právního postavení autorů a výkonných umělců. Směrnice musí být provedena českou legislativou nejpozději do začátku června roku 2021. A Ministerstvo kultury, které má věc pochopitelně ve své gesci, nelení. V posledních týdnech se již rozproudily konzultace se zájmovými skupinami ohledně připravovaného prováděcího legislativního textu. Podle všeho se očekává velmi vyhrocená diskuse.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2020.