Vydáno: 12. 2. 2020
Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 3. část Ing. Ivan Macháček V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 4a a 5 ZDP, týkající se osvobození bezúplatných příjmů a základu daně včetně daňové ztráty. Osvobození bezúplatných příjmů (§ 4a ZDP) Podle písm. a) tohoto ustanovení je počínaje rokem 2014, kdy došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od daně z příjmů bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, a to pro všechny případy dědictví a odkazu mezi jakýmikoliv osobami.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2020.