Vydáno: 29. 6. 2020
Otázky a odpovědi: Registrace ke srážkové dani a zrušení registrace Ing. Zdeněk Morávek Obecně prospěšná společnost (dále jen „OPS“) má v úmyslu zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti pracovníka pro konkrétní projekt. Měsíční hrubá odměna by měla být 2 900 Kč měsíčně, bude z ní tedy odvedena srážková daň. Projekt končí za tři měsíce. Musí se OPS na finančním úřadu registrovat jako plátce srážkové daně (před zahájením projektu?) a po skončení projektu tuto registraci zrušit? Pokud by OPS v budoucnosti realizovala další projekt, musí se opět registrovat jako plátce srážkové daně? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2020.