Vydáno: 29. 6. 2020
Určení základu daně z přidané hodnoty u obchodů směnného typu po novele s účinností od 1. 4. 2019 (zaměřeno na směny pozemků prováděné územními samosprávnými celky) Ing. Zdeněk Nejezchleb Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), došlo s účinností od 1. 4. 2019 k úpravě pro určování základu daně při obchodech směnného typu v rámci § 36 odst. 6 písm. c) ZDPH. Výklad tohoto ustanovení byl dále řešen v rámci dodatečných dotazů Svazu měst a obcí směřovaných na Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), na jejichž přípravě jsem se podílel. V rámci tohoto příspěvku budou použity také závěry z odpovědí GFŘ, které jsme získali v průběhu března roku 2020. V rámci našeho rozboru se zaměříme zejména na oblast směn nemovitostí. Protože se jedná nejen o problém daňový, ale i účetní, budeme se zároveň zabývat otázkou souvisejícího zaúčtování. Úvod k problematice směn v účetnictví a DPH Při uzavírání obchodů směnného typu se zapomíná, že z pohledu DPH je úplatou i plnění, které je poskytnuto v nepeněžní formě. Tuto záležitost bych si dovolil demonstrovat na jednoduchém ilustrativním příkladu:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2020.