Vydáno: 6. 8. 2020
Otázky a odpovědi: DPH u výroby panelů ze dřeva pro výstavbu rodinných domů Ing. Ladislav Pitner Přijali jsme fakturu za výrobu příčkového a stropního panelu (panel ze dřeva). Faktura je od plátce DPH, příjemce je také plátce DPH. Mají fakturovat v přenesené daňové povinnosti? Podle mého názoru má být v tomto případě uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, protože se jedná o truhlářské práce na nemovité věci patřící do kódu CZ-CPA 43 a i vysvětlivky ke Klasifikaci produkce CZ-CPA od 1. 1. 2015 uvádí, že do kódu 43.32.10 Truhlářské práce patří např. i instalace obkladových desek, panelů atd. a instalace posuvných příček a falešných stropů na kovové konstrukce, což se téměř shoduje nebo výrazně přibližuje zdanitelnému plnění uvedenému v dotazu.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.