Vydáno: 6. 8. 2020
Otázky a odpovědi: Zaúčtování přijaté faktury v roce 2020 z roku 2017 Ing. Ivana Pilařová Máme uzavřeny všechny roky včetně roku 2019. A nyní pan majitel přinesl do účetnictví přijatou fakturu se zdanitelným plněním v roce 2017 s přáním, aby byla dána do účetnictví. Nechce se mi zrovna dělat dodatečná přiznání za roky minulé, mohu proto tuto fakturu (výše 150 000 Kč) tedy zaúčtovat v letošním roce jako nedaňový náklad s tím, že namísto nákladového účtu dám na 426-Jiný výsledek hospodaření a odvedu DPH?  Účetní pohled Po uzavření účetních knih skutečně není možné do uzavřených let cokoliv doúčtovat. Účtování se tedy odehraje v účetním období roku 2020. Zjevně se jedná o opravu chyby minulých let, a proto, je-li částka významná, bude pro zaúčtování využit účet 42X-Jiný výsledek hospodaření minulých let.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.