Vydáno: 6. 8. 2020
Otázky a odpovědi: Nájem sídla před založením společnosti Ing. Ivana Pilařová K zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku je třeba předložit nájemní smlouvu na sídlo. Firma tedy uzavřela nájemní smlouvu dne 3. 6. 2020, zapsaná v obchodním rejstříku je ke dni 8. 7. 2020. Nájemné za měsíc červen je tedy fakturované před založením firmy. Je toto nájemné daňově uznatelné a bude se účtovat s datem 8. 7. 2020 na MD 518? K datu 3. 6. 2020 byla společnost založena, nicméně vznikla až zápisem do obchodní rejstříku dne 8. 7. 2020. Účetní knihy se otvírají k datu vzniku právnické osoby. Nájemné za dobu od založení do vzniku se stává k datu otevření účetních knih závazkem (účet 518) a nákladem prvního účetního období. Pokud již bylo k datu otevření účetních knih nájemné zaplaceno, jedná se o závazek vůči tomu, kdo za společnost nájemné zaplatil (pravděpodobně zakladatel) a volíme účet 365. Pokud dosud zaplacené nebylo, jedná se o závazek vůči pronajímateli (účet 379).
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.