Vydáno: 10. 6. 2021
Otázky a odpovědi: Výdaj u prodeje darované nemovitosti Ing. Martin Děrgel Fyzická osoba prodává darovanou nemovitost. Darování rok 2019, prodej rok 2021. Prodej darované nemovitosti nesplňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmu. Jako výdaj si lze uplatnit podle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů cenu určenou podle zvláštního předpisu o oceňování majetku (odkaz na zákon o oceňování majetku) ke dni nabytí. Finanční úřad sdělil, že je výdaj nutno doložit znaleckým posudkem. Znalec vyhotovil znalecký posudek na cenu administrativní (zjištěnou) s tím, že pro účely daní se používá pouze tato cena. S uvedeným se však neztotožňujeme. Podle našeho názoru není nutno mít pro určení výše výdaje znalecký posudek. Stačí pouze výpočet podle zákona o oceňování. Může ho v podstatě provést kdokoliv, kdo tímto způsobem umí cenu zjistit. Dále není podmínkou uvádět cenu administrativní. Lze použít cenu tržní (obvyklou). Prodávaná nemovitost se nachází v lukrativní lokalitě a její tržní a administrativní cena je značně odlišná. Administrativní cena se používala pro účely daně z nabytí (dani z převodu nemovitostí). V případě prodeje nemovitosti lze podle našeho názoru uplatnit cenu tržní (obvyklou). Dotaz tedy zní: Je nutno mít pro určení výše výdaje znalecký posudek? A lze využít cenu tržní, nebo je povinnost uvést cenu administrativní? A existuje nějaký předpis, na který je možno se v případě sporu s FÚ odkázat? Odpověď
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2021.