Související výkladová hesla

Finanční leasing


Vydáno: 3. 2. 2011
Prošlo odborným dohledem
Finanční leasing v roce 2011 Josef Rajdl Cílem tohoto článku je popsat situaci finančního leasingu z hlediska daně z příjmů v roce 2011, s jakými režimy finančního leasingu je možné se v roce 2011 setkat a jaké jsou nejvýznamnější novinky týkající se finančního leasingu. Stručný přehled vývoje finančního leasingu Finanční leasing je jednou z forem financování majetku cizím kapitálem, která umožňuje optimalizovat využití finančních prostředků. Posoudíme-li finanční leasing z hlediska nákladovosti, pak se jedná oproti financování úvěrem většinou o dražší formu. Leasingové společnosti samy financují svoji činnost cizími zdroji a mezi podnikatele a úvěrující instituci, resp. mezi podnikatele a dodavatele daného předmětu leasingu, vstupuje další subjekt. Z obecného hlediska můžeme finanční leasing charakterizovat jako pronájem s právem na odkoupení majetku po skončení pronájmu.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2011.