Clo

Jsem fyzická osoba, čtvrtletní plátce DPH, dovezl jsem zboží z Číny (přes společnost DHL), zaplatil jsem clo, poplatky (v období 09/2023), DPH jsem vypořádal v daňovém přiznání za 3.Q/2023. Při stanovení výše cla došlo k chybě na straně celního úřadu, clo bylo stanoveno vyšší. Toto jsem reklamoval a celní úřad v říjnu 2023 reklamaci uznal jako oprávněnou, vydal rozhodnutí o vrácení cla ve výši 3 361 Kč. Nový JSD nebude vystaven, mám pouze rozhodnutí o vrácení částky cla, kde je výpočet částky. Jak mám řešit vratitelný přeplatek cla z pohledu DPH, anebo přeplatek řešit z pohledu DPH nebudu, přeplatek zaúčtuji, a tak dojde k ponížení výdajů (původního cla) pro DPFO?
Vydáno: 03. 01. 2024
Firma zabývající se grafickým designem zakoupila knihu pro interní potřebu firmy (jedná se o knihu o grafickém designu) z USA. Bude se u této knihy uplatňovat DPH, pokud ano, jaká sazba se uplatní? Hodnota knihy je 5 000 Kč. Bude tento dovoz podléhat proclení, pokud ano, kdo ho provede? 
Vydáno: 03. 04. 2023
Vývoz - prodej osobního automobilu do Albánie (Albánie není v EU) je osvobozený od DPH s nárokem na odpočet na vstupu. Je jedno, kdo je konečný kupující. Je to tak? Místem plnění je ČR. Jak prokážu osvobození? Musí projít nějakým procesem? Clo? 
Vydáno: 09. 05. 2022
Testovací firmě (plátci DPH z ČR) byly poslány ze 3. země testovací vzorky (obalový materiál) v hodnotě celkem 5 EUR. DHL doporučilo proclít do oběhu jako zboží a neuvádět, že vzorky jsou k testování, že je tento proces kratší a rychlejší. Tedy firma nevyužila osvobozený administrativně složitější postup a přistoupila na řešení od DHL. DHL uvádí info, že u zásilek do 150 EUR nevystavuje JSD, jen na vyžádání. Je nutné toto JSD si nechat vyžádat, nebo se může firma obejít legálně bez JSD a pouze na ř. 7 a 43 vypočíst hodnota na základě faktury za vzorku + poplatek celního deklaranta? Clo je 0. Firma má opakovaně potíže s dodáváním JSD od dopravních společností u těchto malých zásilek.
Vydáno: 25. 04. 2022