Daň darovací

Jediný a zakládající společník s.r.o. z roku 2000, chce "darovat" 50% podílu své manželce, se kterou NEMÁ SJM (a proto ji chce tímto zajistit). Hodnota společnosti dle aktiv rozvahy je vyšší než 20 mil. Kč (znalecký posudek nebyl dělán, ale tržní hodnota by byla vyšší skrz pozemky a budovy) . Tento společník není podnikatelem jako FO (podíl není v OM), stejně tak manželka není podnikatelem. 1) Pokud by 50% podíl daroval zdarma na manželku, tak předpokládám, že by bylo v této linii mezi manželem a manželkou osvobozeno od daně z příjmu? Musel by v tomto případě někdo podávat oznámení o osvobozených příjmech dle par. 38v? 2) Pokud by 50% podíl prodal dle ceny v OR (netržní cena) např. za 50 tis. Kč, tak u manžela bude prodej osvobozen, protože podíl drží víc než 5 let. Byly by tam nějaké další daňové aspekty např.. na straně manželky např. z důvodu majetkové prospěchu a rozdílu mezi tržní hodnotu? Musel by v tomto případě někdo podávat oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v?
Vydáno: 14. 09. 2022