Daňové zvýhodnění na děti

Náš zaměstnanec podepsal začátkem roku prohlášení k dani, kde uvedl děti s tím, že si chce nárokovat daňové zvýhodnění měsíčně. Koncem března si to rozmyslel a chce toto měsíční zvýhodnění přerušit s tím, že si požádá o roční zúčtování daně, kde se mu zbývající část vrátí hromadně jako AB.
Vydáno: 06. 05. 2024
Klientka 14 let pracovala ve firmě, kde si myslela, že uplatňuje slevu na dítě měsíčně, ve mzdě. V této práci si nechávala dělat i roční zúčtování daně. V průběhu roku 2023 změnila zaměstnání a nyní jsem jí chtěla vytvořit roční zúčtování daně. Ze zdanitelných příjmů od bývalého zaměstnavatele jsem zjistila, že jí za rok 2023 nebyla uplatňována sleva na dítě. Zde je to bez problému, za rok 2023 se jí sleva nyní v ročním zúčtování daně vrátí. Lze nějak zpětně podat daňové přiznání FO, i když jí bylo prováděno roční zúčtování daně ve mzdě, když jí nebyla uplatněna za minulé roky sleva na dítě? Pokud ano, jak by se v takovém případě mělo postupovat? Je potřeba nějaké potvrzení od bývalého zaměstnavatele, že jí prováděl roční zúčtování, ale slevu na dítě neuplatnil? Případně jak zpětně lze podat DPFO? Hrozí klientce nějaká pokuta?
Vydáno: 22. 04. 2024
Rodina, manžel a manželka pracují. Mají celkem 4 děti. Bonus na 3 děti uplatnil manžel (jedno z těchto dětí chodí do školky). Manželka uplatnila bonus na 1 dítě a chce si uplatnit školkovné, ale na to dítě, které uplatnil manžel. Je možné to tak rozložit do dvou přiznání manželů s tím, že školkovné uplatní manželka na dítě, které je uplatněné v přiznání manžela. 
Vydáno: 11. 04. 2024
Klient uplatnil daňové zvýhodnění na vyživované dítě ZTP/P mimo jiné za období 2021, 2022, 2023. V lednu 2024 bylo rozhodnuto o přiznání invalidního důchodu 3. stupně na tohoto syn, a a to zpětně od 18. narozenin, tzn. od 4/2021, včetně vyplacení. Tímto není možné uplatňovat dále daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Může klient ponechat uplatněná daňová zvýhodnění u syna za minulé roky 2021–2023, nebo musí podat dodatečná přiznání k DPFO? Je rozhodující datum přiznání invalidního důchodu 3. stupně (1/2024). nebo datum, od kterého je zpětně důchod přiznán (4/2021)?
Vydáno: 10. 04. 2024
Zaměstnanec nastoupil zpět do zaměstnání od 1. 9. 2023 po rodičovské dovolené na poloviční úvazek. Uplatňuje si daňové zvýhodnění na 2 děti. V rámci jednotlivých měsíců splnil podmínku výše příjmu, aby mu byl vyplacen daňový bonus. Zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání za rok 2023 z důvodu dalšího příjmu z pronájmu. Příjmy ze závislé činnosti za rok 2023 ale nedostáhly šestinásobku minimální mzdy, a tudíž nemá nárok na daňový bonus. 1) Příjmy z pronájmu se do příjmů pro nárok na daňový bonus nezapočítávají? 2) Musí tedy zaměstnanec daňové bonusy vyplacené v rámci mzdy podáním daňového přiznání vrátit? 3) Pokud by neměl povinnost podat daňové přiznání a požádal by o roční zúčtování zaměstnavatele, tak by daňové bonusy vyplacené v jednotlivých měsících vracet nemusel? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Může si zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění na dítě až v ročním zúčtování daně, jelikož nechce uplatňovat měsíčně, ale až v tom ročním zúčtování daně? A takhle každý rok. 
Vydáno: 11. 03. 2024
Dcera zaměstnance přerušila studium vysoké školy dne 28. 11. 2022, v roce 2022 se uplatnilo zvýhodnění za 11 měsíců. Studium bylo obnoveno dne 28. 11. 2023. Za kolik měsíců lze uplatnit zvýhodnění v roce 2023? Podle mého názoru lze uplatnit pouze jeden měsíc, neboť se nejedná o začátek studia.
Vydáno: 08. 03. 2024
Rozvedení rodiče, dvě děti ve střídavé péči. Pokud si každý z rodičů bude uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě, je možné, aby si jeden uplatňoval daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč a druhý jako na druhé dítě 1 860 Kč?
Vydáno: 07. 03. 2024
Student nesložil maturitní zkoušku v 5/23, maturitu úspěšně vykonal v 9/23 a zároveň od 9/23 je studentem denního prezenčního studia na jazykové škole (potvrzení o studiu pro školní rok 2023/2024 ) – od měsíce 6/23 do 12/23 byl student OSVČ a měl příjmy v měsících 6+7+8+11/2023 – žije ve společné domácnosti s rodiči 1. může daňové zvýhodnění rodič uplatnit za měsíce 1–12/2023 bez ohledu na výdělečnou činnost dítěte 2. status studenta má za celý rok 2023?
Vydáno: 04. 03. 2024
Dcera začala podnikat v září 2023. Dočetla jsem se, že nárok na daňový bonus je možné si uplatňovat při splnění výdělku šestinásobku minimální mzdy, což za rok 2023 činí za rok 103 800 Kč. Dcera podniká teprve od září roku 2023 a za tyto čtyři měsíce fakturovala dohromady 86 600 Kč. Bude uplatňovat výdaje paušálem 60 %, což znamená, že čistý zisk bude mít 34 640 Kč, tj. v průměru 8 660 Kč/měsíčně. Dcera má dále příjem z pronájmu a to 138 000 Kč za rok (výdaje uplatňuje paušálem 30 % čili zisk 96 600 Kč). Nárok je dle příjmů, nebo čistého zisku? V případě, že se jedná o čistý zisk 103 800 Kč za rok, musí splňovat celých 103 800 Kč, nebo pouze 34 640 Kč za 4 měsíce, za které podniká? Předpokládám, že zisk z pronájmu se do tohoto nezapočítává. Dle výše vypsaného - má dcera nárok na daňový bonus na děti za rok 2023? 
Vydáno: 29. 02. 2024
Zaměstnanec si chce zpětně 5 let uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí mu zaměstnavatel vyhovět? Říkali jsme mu, že mu vystavíme potvrzení o příjmech a výsledkem ročního zúčtování daně a podá si zpětně daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je tento postup správný? Kolik let zpětně může podat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 26. 02. 2024
Může si manžel ve svém daňovém přiznání k dani za rok 2023 uplatnit daňové zvýhodnění na 3 děti od manželky, když spolu žijí ve společné domácnosti a jsou manželé ačkoliv děti nejsou jeho? Manželka má nízké příjmy, a tudíž děti uplatnit nemůže. 
Vydáno: 22. 02. 2024
Ukrajinec pracuje v ČR, bydlí v ČR s manželkou a dětmi. Nemá status uprchlíka. V rámci ročního zúčtování daně by chtěl uplatnit odpočet na děti a manželku, je to možné? Je způsob prokázání stejný jako u českého poplatníka (rodné listy, čestné prohlášení), případně je potřeba jiný dokument? Nemá povinnost si podat daňové přiznání, ve kterém by si daňové zvýhodnění a slevu uplatnil?
Vydáno: 21. 02. 2024
Má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění na dceru od ledna 2024 (otec zemřel)? Dcera je plnoletá, studuje, v současné době žije s matkou ve společné domácnosti, je vdaná, ale bude se rozvádět, nemá vlastní děti.
Vydáno: 16. 02. 2024
Jak určit pořadí dětí při uplatňování daňového bonusu na děti (OSVČ)? Jedná se o dvojčata narozená v roce 2013 - tato dvojčata má matka s manželem ve střídavé péči a předpokládá, že si oba budou uplatňovat bonus na obě děti za 6 měsíců (vzájemně si podepíší čestné prohlášení). Dále má (s jiným otcem, než dvojčata) syna narozeného v roce 2008, který si již sám určuje kdy chce být u matky a kdy chce být u otce. Není to pravidelné střídání. Otec tohoto staršího syna si bonus neuplatňuje a čestné prohlášení podepíše. Je možné si na jedno dvojče uplatnit 7.602 Kč (1/2 z 15 204 Kč), na druhé dvojče 11.160 Kč (1/2 z 22.320 Kč) a na nejstaršího syna celých 27.840 Kč? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Může zaměstnanec pracující na DPP s podepsaným prohlášením poplatníka požádat zpětně v ročním zúčtování daně o uplatnění slevy/daňový bonus na vyživované děti? Jedná se o občana Ukrajiny (daňový rezident ČR), který má pouze tento příjem z DPP do 10 000 Kč/měs. a uplatňoval v průběhu roku jen základní slevu na poplatníka.
Vydáno: 16. 02. 2024
Může zaměstnanec uplatnit slevu na dani na dítě své manželky? Dítě není jeho a nemá ho osvojené.
Vydáno: 02. 02. 2024
Matka a otec třech dětí jsou rozvedení. Nejstarší a prostřední dítě bylo svěřené do střídavé péče rodičů. Rodiče si mezi sebou písemně dohodli, že uplatňovat slevu na vyživované stasrší dvě děti bude po celou dobu otec. Matce bylo nejmladší dítě soudně svěřené do výhradní péče. Jaké pořadí určí matka třetímu nejmladšímu potomkovi v Prohlášení k dani, když na první dvě děti má "N" a "N"?
Vydáno: 28. 01. 2024
Student vysoké školy, denní studium, 21 let, žijící ve společně hospodařící domácnosti si chce zřídit živnostenské oprávnění. Budou mít rodiče i nadále nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě?
Vydáno: 18. 01. 2024
Student střední školy, 19 let, pracuje na hlavní pracovní poměr, platí zdravotní a sociální pojištění. Po maturitě plynule navazuje studium na vysoké škole a stále pracuje. Má otec nárok na slevu na dítě? 
Vydáno: 22. 12. 2023