Důchodové pojištění

Zaměstnanec, zaměstnaný od 5. 1. 2009 (dosud) byl od 20. 10. 2010 do 20. 02. 2011 ve výkonu trestu. Byla provedena vůči sociální správě odhláška a následná přihláška. Nyní volala ohledně Přílohy k žádosti o dávku pracovnice OSSZ s tím, že je uváděno datum v kolonce "Zaměstnán od" den 5. 1. 2009, ale že to je chybně, že má být uváděno datum, kdy byl opět přihlášen po výkonu trestu, tedy 21. 02. 2011. Zaměstnanec byl (a je) stále naším zaměstnancem. Od roku 2011 až dosud proběhlo několik pravidelných kontrol ze strany OSSZ, zároveň zaměstnanec byl již několikrát v pracovní neschopnosti a dosud tento údaj nebyl nikým rozporován. Ráda bych věděla, jaký údaj je správný, protože z důvodu, že pracovní poměr trvá od roku 2009 bez přerušení, můj mzdový program nabídne pouze datum skutečného nástupu do pracovního poměru a u tohoto pracovníka bych musela při další pracovní neschopnosti delší 14 dnů ručně předělávat datum v této kolonce. 
Vydáno: 03. 05. 2024
Přišlo nám oznámení o změně místní příslušnosti z ÚSSZ. Firma má sídlo na Praze 4, dosud jsme byli evidováni na PSSZ. Nyní přišlo oznámení o přechodu na OSSZ Kutná Hora. Je nějaká možnost toto rozhodnutí zvrátit? 
Vydáno: 30. 04. 2024
Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 12. 1. 2023. PPM byla zamítnuta (nevznikl nárok) a byla zpětně vystavena pracovní neschopnost od 23. 1. 2023 do 17. 4. 2023. Ve dnech 27. 7. až 29. 8. 2023 čerpala řádnou dovolenou, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Jak má být vyplněn ELDP 2023? Domnívám se, že takto: 1++ N 1. 1. 31. 12.; 162 křížky 5, 6, 9, 10, 11, 12; vyloučené doby 96. Můžete mě případně opravit? 
Vydáno: 07. 03. 2024
Pojištěnec si nechal v roce 2023 přiznat starobní důchod bez výplaty. Od převzetí rozhodnutí již uplynula lhůta 30 dní. Nyní v roce 2024 požádá o uvolnění výplaty důchodu a ČSSZ o tom vydá rozhodnutí. Může poté ve lhůtě 30 dní změnit i datum přiznání důchodu (z data v roce 2023 na datum v roce 2024)?
Vydáno: 07. 03. 2024
Jak se postupuje u dohody o provedení práce nad 10.000 Kč z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, od kterého data platí pojistný vztah - den uzavření smlouvy nebo den nástupu do zaměstnání? Jak postupovat s odhlašováním a přihlašováním zaměstnance, jak s ELDP a zákonným pojištěním?
Vydáno: 07. 03. 2024
OSVČ - lékařka si neplatí nemocenské. Nyní je těhotná. Ode dne porodu má nárok na rodičovský příspěvek. Na rodičovském příspěvku plánuje být cca 2 měsíce. Potom bude na rodičovském příspěvku otec dítěte. Má si tato OSVČ v době pobírání rodičovského příspěvku platit měsíční zálohy a zda má nějakým způsobem nástup i ukončení rodičovského příspěvku nahlašovat na OSSZ a zdravotní pojišťovnu?
Vydáno: 15. 01. 2024
OSVČ A zahájil svou podnikatelskou činnost v 9/2021. Jedná se o první podnikání, nikdy předtím nepodnikal. Jaká bude jeho výše minimální zálohy na důchodové pojištění od ledna 2024? OSVČ B zahájil činnost v 1/2022, opět se jedná o první podnikání. Jaká bude jeho výše minimální zálohy od ledna 2024?
Vydáno: 20. 12. 2023
OSVČ bude mít od roku 2024 vyšší minimální zálohy na důchodové pojištění (3.852 Kč). Odkdy se bude měnit záloha - od ledna nebo až od podání přehledu za rok 2023? Jakou výši zálohy bude mít OSVČ, která zahájila činnost 1. 9. 2022 a OSVČ, která zahájila činnost 1. 9. 2023?
Vydáno: 05. 12. 2023
Od 1. 1. 2024 se změní režim posuzování souběhu vyloučené doby a získaného vyměřovacího základu před rokem 1996. Jak podle nové právní úpravy posoudit následující situace? 1) Pojištěnec má přiznaný důchod před datem 1. 1. 2024 (např. v roce 2023). 30denní lhůta od převzetí rozhodnutí o přiznání důchodu již uplynula. Existuje nějaká cesta, jak by mohl požádat v roce 2024 o přednostní zápočet vyloučené doby před vyměřovacím základem před rokem 1996 dle nové úpravy? Možností, jak vyvolat nové rozhodnutí o důchodu, je celá řada - pozastavit vyplácený důchod, posléze uvolnit, nechat vydat ČSSZ rozhodnutí k valorizaci, apod. Vznikne po takovém rozhodnutí nová 30 denní lhůta, během které by bylo možné podat žádost o přednostní zápočet vyloučené doby? 2) Pojištěnci vznikl nárok na řádný starobní důchod v roce 2023, o důchod ale ještě nepožádal. V roce 2024 sepíše žádost o řádný důchod s požadovaným datem přiznání v roce 2023, může účinně žádat o přednostní zápočet vyloučených dob před rokem 1996 dle úpravy platné po 31. 12. 2023?
Vydáno: 01. 12. 2023
Zaměstnanci byl přiznán předčasný starobní důchod od 31. 12. 2022 v srpnu 2023. Výplata starobního důchodu nenáleží. Podle jiné odpovědí na tomto webu je zaměstnavatel povinen zpětně oznámit zdravotní pojišťovně změnu pod kódem D a pro zaměstnance neplatí od 31. 12. 2022 minimální vyměřovací základ. Bude zaměstnavatel kód D vykazovat také na ELDP od 31. 12. 2022, tzn. že musí na OSSZ zaslat nový ELDP za rok 2022? Jaké jiné změny nastanou v souvislosti se sociálním pojištěním?
Vydáno: 28. 11. 2023
Bývalý horník má nárok na snížený důchodový věk - ten je stanoven na 11. 5. 2027. Ke dni 11. 5. 2024 chce odejít do předčasného důchodu. Důchod mu bude vypočten v tzv. hornické výši. Bude takovému důchodu zvyšována procentní výměra při následných valorizacích do roku 2027? Kdyby chtěl do předčasného důchodu odejít až 1. 11. 2024, bude muset získat 40 let doby důchodového pojištění?
Vydáno: 25. 10. 2023
OSVČ (kadeřnice) má od 31. 12. 2022 přiznán starobní důchod před dosažením důchodového věku (předčasný důchod). V roce 2023 bude její daňový základ kolem 50 000 Kč. Protože nedosáhla rozhodné částky, nebude za rok 2023 důchodově pojištěna a nebude nic platit na důchodové pojištění? Na zdravotním pojištění je státním pojištěncem, a tudíž se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečně dosaženého daňového základu tzn. z 50 000 Kč? Nebude pro ni stanoven minimální vyměřovací základ?
Vydáno: 18. 10. 2023
Jednatel firmy pobírá invalidní důchod třetího stupně. Chtěl by se zaměstnat na zkrácený úvazek (3 hod. denně, jako administrativní pracovník – třídění a archivace dokladů). V září roku 2025 odchází do řádného starobního důchodu. Za jakých podmínek je možné ho zaměstnat, jaké budou odvody na zdravotní a sociální pojištění? Ovlivní mu toto zaměstnání výši starobního důchodu? 
Vydáno: 05. 10. 2023
Již několik let jsem vedená jako pečující osoba u tchýně, která měla do začátku tohoto roku 2. stupeň a nyní má již 3. stupeň příspěvku na péči. O tchýni opravdu pečuji, ale zároveň jsem spolupracující osoba svého manžela, a tudíž podávám každým rokem daňové přiznání z příjmu fyzických osob (moje hlavní činnost). Již na začátku mi bylo řečeno, že příspěvek na péči není můj příjem, a tudíž ho nemusím nikde zdaňovat. Nikde jsem to neuváděla. Budu mít zohledněno to, že jsem byla roky pečující osoba, ve výpočtu výše starobního důchodu? Mám si sehnat, zřejmě z úřadu práce, nějaké potvrzení? 
Vydáno: 12. 09. 2023
Zaměstnankyně donesla doklad o schválení předčasného důchodu v dubnu 2023 s platností od září 2022. Zaměstnankyně má výdělek kolem 5 000 Kč hrubého a doměřovalo se jí do minima zdravotního pojištění. Na zdravotní pojišťovně mi řekli, že mám podat opravné přehledy od září a odeslat hlášenku o tom, že nastoupila do důchodu.  Opravné přehledy podám a zažádám o přeplatek na zdravotní pojišťovně a odešlu nedoplatek na mzdě a účtovat budu na MD 336/D 333. Musím ale měnit už uzavřené účetní závěrky a předělávat výplatnice ve mzdovém programu? Pokud je to moje povinnost, nebudou souhlasit rekapitulace na závazky. Jak mám postupovat? 
Vydáno: 22. 08. 2023
Učeň narozený 6. 9. 1963 navštěvoval v letech 1979 až 1983 učiliště a následně na něm dodělal nástavbu s maturitou dne 8. 6. 1983. Po celou dobu trval pracovní poměr k podniku, kde se učil. Lze období 9. 6. 1983 – 31. 8. 1983 hodnotit jako studium, tedy jako náhradní dobu důchodového pojištění?
Vydáno: 15. 08. 2023
Pojištěnec narozený 1. 4. 1990 byl uznán plně invalidním od 1. 6. 2017, tehdy mu bylo 27 let. Potřebnou dobu důchodového pojištění 4 let před vznikem invalidity nezískal a invalidní důchod mu tudíž nebyl přiznán. Pojištěnec později začal platit dobrovolné důchodové pojištění a v období 2. 8. 2013 - 1. 8. 2023 získal akorát 4 roky pojištění. Invalidní stále zůstává. Vznikne mu nárok na invalidní důchod od 2. 8. 2023, nebo bude vyžadováno již 5 let, protože ke dni 2. 8. 2023 mu bude již 33 let, a tudíž nárok na invalidní důchod nevznikne?
Vydáno: 01. 08. 2023
Obdrželi jsme od ČSSZ dopis, v němž nás informuje, že u zaměstnance končí podpůrčí doba k 1. 8. Jaké má toto datum další návaznosti a povinnosti pro zaměstnavatele?
Vydáno: 01. 08. 2023
Zaměstnanec pracuje na dohodu o pracovní činnosti, kde má stanovenou hodinovou mzdu, ve smlouvě nemá vyloženě slovně uvedeno, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, vydělá si 3 000 Kč za měsíc. Bude zaměstnavatel odvádět sociální pojištění, nebo ne? 
Vydáno: 22. 05. 2023
Pro výpočet slevy na ZTP zaměstnance se do počtu hodin zaměstnance nezapočítává počet hodin dočasné pracovní neschopnost, za niž nepřísluší náhrada mzdy nebo nemocenské z nemocenského pojištění. Znamená to tedy, že se započítává i počet hodin, která dostává zaměstnanec jako nemocenskou od OSSZ?
Vydáno: 22. 05. 2023