Peněžitá pomoc v mateřství

Zaměstnankyně měla/má u téhož zaměstnance tyto pracovní poměry: pracovní poměr 2. 9. 2022 – 31. 1. 2024, pracovní poměr 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025, pracovní poměr 5. 2. 2024 – 30. 6. 2024. Na mateřskou dovolenou nastupuje 19. 6. 2024. Ze kterých poměrů bude mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Vydáno: 07. 06. 2024
Zaměstnankyně nastoupila do práce 1. 3. 2021 (HPP) a v srpnu téhož roku nastoupila na první peněžitou pomoc v mateřství (PPM), dítě se narodilo 30. 9. 2021. V příloze k žádosti o dávku zaměstnavatel uvedl rozhodné období od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 a započitatelný příjem v jednotlivých měsících v hrubé výši 60 000 Kč/měsíc. U předchozího zaměstnavatele byla nemocensky pojištěna od 02/2020 do 01/2021. Po ukončení mateřské následovala bezprostředně rodičovská dovolená (do 30. 9. 2024), zaměstnankyně by však měla v červenci 2024 nastoupit na další PPM. Jak zaměstnavatel vyplní v tomto případě přílohu k žádosti o dávku, tj.: 1) Jaké bude rozhodné období pro druhou PPM (od-do) – bude se jednat o období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021? 2) Jak bude stanovena výše započitatelného příjmu – uvede se hrubá výše příjmu 60 000 Kč za měsíce březen až červenec 2021 tak jako při první PPM? 3) Období čerpání první PPM v roce 2021 se uvede ve sloupci vyloučené dny?
Vydáno: 27. 05. 2024
Zaměstnankyně, paní učitelka ve školce, má plný úvazek 40 hod týdně, s dovolenou 8 týdnů, tj. 320 hodin na rok. Nyní je těhotná a bude odcházet přibližně 15. 9. 2024 na PPM. 1) V roce 2024 má nárok na plnou dovolenou, tj. 320 hodin a musí tuto dovolenou vyčerpat všechnu než odejde na PPM? 2) Jaký bude její nárok na dovolenou v roce 2025, pokud nastoupí např. 15. 9. 2024 na PPM a hned po skončení PPM (tedy někdy v únoru, březnu) ihned nastoupí na rodičovskou dovolenou? Je možné v roce 2025 čerpat dovolenou a jakým způsobem či nikoliv? 3) Jak by to bylo s jejím pracovním poměrem, když tato paní učitelka odcházejí v záři 2024 na PPM je u nás zaměstnána po dobu rodičovské dovolené jiné paní učitelky - vracející se paní učitelka se má vrátit v létě 2025, pak bychom při nástupu vracející se paní učitelky ukončili pracovní poměr paní učitelky, která odešla na PPM, resp. RD, bez dohody, protože pracovní poměr měla po dobu rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně, prostře by k určitému datu skončila a ještě bychom jí vypočetly dovolenou za půl rok 2025 viz druhá otázka?
Vydáno: 23. 04. 2024
Naše zaměstnankyně nastoupila dne 1. 5. 2023 na penežitou pomoc v mateřství s adoptovaným dítětem. Dne 23. 8. 2023 nastoupila na rodičovskou dovolenou. Adoptované dítě dovrší dne 26. 8. 2024 věku tří let, zaměstnankyně by se tedy měla vrátit do zaměstnání. Program nám spočítal nárok na dovolenou pro rok 2024 ve výši 328 dnů. Tento nárok se skládá z 8 hodin, které nebyly vyčerpány v roce 2022 a byly převedeny do roku 2023, plného nároku 160 hodin za rok 2023 (zaměstnankyně žádnou dovolenou nečerpala) a plného nároku za rok 2024, tedy 160 hodin. Domnívám se, že tento výpočet je chybný, protože nárok 8 hodin z roku 2022 by měl propadnout a dovolená za rok 2024 by se měla krátit dobou, kterou zaměstnankyně strávila na rodičovské dovolené. Prosím o informaci, jaký nárok na dovolenou naší zaměstnankyni vznikne v roce 2024. 
Vydáno: 08. 02. 2024
Zaměstnankyně do 29. 12. 2023 čerpala mateřskou dovolenou, od 1. 1. 2024 má zažádán Úřad práce o rodičovskou dovolenou, od 2. 1. 2024 do 29. 1. 2024 čerpá dovolenou u zaměstnavatele. Dne 1. 1. 2024 byl svátek. Z pohledu mzdového systému mám danou zaměstnankyni ve stavu, aby mohla od 2. 1. 2024 čerpat dovolenou, a proto se za 1. 1. 2024 (pondělí - pracovní den) generuje ve mzdě částka, která náleží za daný státní svátek. Má měsíční mzdu. Je to takto proplacený svátek v pořádku? Od 30. 1. 2024 bude zase vyjmuta ze stavu.
Vydáno: 15. 01. 2024
Z jakého vyměřovacího základu se vypočítá PPM, pokud u nás zaměstnankyně pracuje od 01. 08. 2023 a 1. 10. 2023 by měla nastupovat na PPM (za dva měsíce má u nás hrubou mzdu 78 000 Kč na hlavní pracovní poměr). Dále pracovala od  1. 1. - 31. 7. 2023 jako OSVČ a nemocenské si nehradila. V roce 2022 má od jiného zaměstnavatele uvedenou částku na evidenčním listu důchodového pojištění 405 200 Kč. Z jakého vyměřovacího základu se jí bude počítat PPM, resp. jakou částku PPM naše zaměstnankyně obdrží (má-li nárok, ačkoliv byla v roce 2023 7 měsíců jako OSVČ bez placení nemocenského).
Vydáno: 01. 09. 2023
Zaměstnankyni nevznikl nárok na PPM (nesplnila podmínku doby nemocenského pojištění). Nástup byl původně 17. 1 2023. Nyní tato skutečnost zjištěna, jak postupovat? Jak stanovit období 17. 1. - 5. 3. (den před porodem), od 6. 3. si tedy bude žádat o rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou. Jak však překvalifikovat dobu od původního nástupu na mateřskou do porodu? 
Vydáno: 05. 04. 2023
Zaměstnankyně by měla nastoupit v září po rodičovské dovolené o kterou zažádala v délce 3 let do práce. Nyní zjistila, že je znovu těhotná. Rodičovský příspěvek ji končí v červnu, termín porodu má v červenci. Z pohledu zaměstnavatele předpokládám, že se bude jednat o navazující druhou mateřskou dovolenou. Bude se potvrzovat příloha za posledních 12 měsíců pro výpočet výši peněžité podpory v mateřství – za jaké období? Na mateřskou nastupovala 5. 8. 2020 konec mateřské 16. 2. 2021, od 17. 2. 2021 čerpala dovolenou do 17. 3. 2021 včetně. Co to bude znamenat pro zaměstnankyni? Kde musí změnu nahlásit? Má nárok 6–8 týdnů před porodem na peněžitou pomoc v mateřství?
Vydáno: 01. 02. 2023
Plánovaný termín porodu je 15. 1. 2023. Otec by nastoupil na MD 1. 3. 2023, což by vycházelo počátkem 7. týdne. Pokud by se miminko narodilo 1. 1. 2023, pak by stejně nastupoval toho 1. 3. 2023, ale to už by bylo 9 týdnů po porodu. Celkový nárok je 22 týdnů a tato doba začíná běžet porodem např 15. 1. nebo nástupem otce na mateřskou tedy 1. 3. 2022? Jedná se mi o to, že pokud nastoupí později jak 7 týdnů po porodu např 10 týdnů po porodu, zda stále platí, že MD čerpá v délce 22 týdnů nebo se krátí. Také, pokud by se dítě narodilo dříve a otec by nastoupil na PPM až např. od toho 9. týdne, co se stane s tím mezidobím, kdy maminka již pracuje (od 7. týdne) s čerpáním PPM? Dá se PPM takto přerušit, nebo se i to mezidobí bude počítat do čerpání PPM?
Vydáno: 28. 12. 2022
V případě, že je zaměstnankyně v roce 2022 podruhé těhotná a nastupuje ihned po ukončení první rodičovské dovolené na druhou mateřskou dovolenou, vzniká jí nárok na dovolenou? Mateřská se počítá jako výkon práce pro účely výpočtu nároku na dovolenou a pokud by byla celá čerpána v roce 2022, tak vznikl by jí nárok na dovolenou za dobu mateřské 28 týdnů + 20 týdnů za rodičovskou dovolenou? A pokud by trvala mateřská dovolená v roce 2022 méně než 12 týdnů, ale 4 týdny a více, tak by jí vznikl nárok pouze za dobu čerpání mateřské dovolené? Je to pouze teoretická otázka, žádný konkrétní příklad.
Vydáno: 20. 05. 2022
Původní pracovní poměr na dobu neurčitou. Ženě končí v únoru rodičovská 3letá dovolená s prvním dítětem, zaměstnavatel souhlasil s neplaceným volnem do 4 let dítěte, o které žena požádala. Ta nyní zjistila, že je opět těhotná, zatím to zaměstnavatel neví. Má nárok poté opět na čerpání mateřské od zaměstnavatele, dle příjmů před 3 roky? Žena mezi prvním a druhým dítětem, dítě bude mít poté 3,5 roku, u zaměstnavatele nepracuje (nemá příjem), je však z titulu neplaceného volna stále vedena jako zaměstnanec. Podle čeho bude mateřská stanovena? Může zaměstnavatel ženu propustit, když po 3 letech již není chráněna, když se dozví o těhotenství? Žena má založené při rodičovské živnostenské podnikání jako vedlejší činnost, neplatí žádné zálohy - bude to mít vliv na čerpání následné mateřské dovolené, může živnostenský list toto nějak komplikovat? Příjem je minimální.
Vydáno: 24. 01. 2022