Rodičovský příspěvek

Zaměstnankyně je na rodičovské dovolené, dítěti budou tři roky 16. 3. 2024. Máme tedy za to, že rodičovská dovolená trvá do 16. 3. 2024. Do firmy zaslala email s informací, že od 1. 3. 2024 jí byla vystavena neschopenka (důvodem je rizikové těhotenství) a od 26. 4. 2024 bude žádat o peněžitou pomoc v mateřství. O předčasné ukončení rodičovské dovolené zaměstnankyně písemně nepožádala. Oznámila jen vznik dočasné pracovní neschopnosti. Mám za to, že náhradu za nemoc v prvních 14 dnech nemoci jí firma platit nebude a do přílohy k žádosti o dávku bude uvedeno, že rodičovská dovolená je čerpána do 16. 3. 2024. Po tomto datu ji budou vypláceny nemocenské dávky. 
Vydáno: 03. 04. 2024
Naše zaměstnankyně nastoupila dne 1. 5. 2023 na penežitou pomoc v mateřství s adoptovaným dítětem. Dne 23. 8. 2023 nastoupila na rodičovskou dovolenou. Adoptované dítě dovrší dne 26. 8. 2024 věku tří let, zaměstnankyně by se tedy měla vrátit do zaměstnání. Program nám spočítal nárok na dovolenou pro rok 2024 ve výši 328 dnů. Tento nárok se skládá z 8 hodin, které nebyly vyčerpány v roce 2022 a byly převedeny do roku 2023, plného nároku 160 hodin za rok 2023 (zaměstnankyně žádnou dovolenou nečerpala) a plného nároku za rok 2024, tedy 160 hodin. Domnívám se, že tento výpočet je chybný, protože nárok 8 hodin z roku 2022 by měl propadnout a dovolená za rok 2024 by se měla krátit dobou, kterou zaměstnankyně strávila na rodičovské dovolené. Prosím o informaci, jaký nárok na dovolenou naší zaměstnankyni vznikne v roce 2024. 
Vydáno: 08. 02. 2024
Zaměstnankyně do 29. 12. 2023 čerpala mateřskou dovolenou, od 1. 1. 2024 má zažádán Úřad práce o rodičovskou dovolenou, od 2. 1. 2024 do 29. 1. 2024 čerpá dovolenou u zaměstnavatele. Dne 1. 1. 2024 byl svátek. Z pohledu mzdového systému mám danou zaměstnankyni ve stavu, aby mohla od 2. 1. 2024 čerpat dovolenou, a proto se za 1. 1. 2024 (pondělí - pracovní den) generuje ve mzdě částka, která náleží za daný státní svátek. Má měsíční mzdu. Je to takto proplacený svátek v pořádku? Od 30. 1. 2024 bude zase vyjmuta ze stavu.
Vydáno: 15. 01. 2024
Naše zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek (dítěti jsou 2 roky), ráda by se vrátila do práce na původní místo na poloviční úvazek (20 hod./týden). Je to možné, nebo je zde nějaké omezení?
Vydáno: 21. 12. 2023
Naše zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou, po ní na rodičovskou dovolenou a zároveň v té době chce docházet do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Je to možné? Může si vydělávat na stejné pozici, z které čerpá rodičovskou, anebo musí mít smlouvu na jinou pracovní pozici? 
Vydáno: 17. 04. 2023
Zaměstnankyni nevznikl nárok na PPM (nesplnila podmínku doby nemocenského pojištění). Nástup byl původně 17. 1 2023. Nyní tato skutečnost zjištěna, jak postupovat? Jak stanovit období 17. 1. - 5. 3. (den před porodem), od 6. 3. si tedy bude žádat o rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou. Jak však překvalifikovat dobu od původního nástupu na mateřskou do porodu? 
Vydáno: 05. 04. 2023
Zaměstnankyně by měla nastoupit v září po rodičovské dovolené o kterou zažádala v délce 3 let do práce. Nyní zjistila, že je znovu těhotná. Rodičovský příspěvek ji končí v červnu, termín porodu má v červenci. Z pohledu zaměstnavatele předpokládám, že se bude jednat o navazující druhou mateřskou dovolenou. Bude se potvrzovat příloha za posledních 12 měsíců pro výpočet výši peněžité podpory v mateřství – za jaké období? Na mateřskou nastupovala 5. 8. 2020 konec mateřské 16. 2. 2021, od 17. 2. 2021 čerpala dovolenou do 17. 3. 2021 včetně. Co to bude znamenat pro zaměstnankyni? Kde musí změnu nahlásit? Má nárok 6–8 týdnů před porodem na peněžitou pomoc v mateřství?
Vydáno: 01. 02. 2023
Původní pracovní poměr na dobu neurčitou. Ženě končí v únoru rodičovská 3letá dovolená s prvním dítětem, zaměstnavatel souhlasil s neplaceným volnem do 4 let dítěte, o které žena požádala. Ta nyní zjistila, že je opět těhotná, zatím to zaměstnavatel neví. Má nárok poté opět na čerpání mateřské od zaměstnavatele, dle příjmů před 3 roky? Žena mezi prvním a druhým dítětem, dítě bude mít poté 3,5 roku, u zaměstnavatele nepracuje (nemá příjem), je však z titulu neplaceného volna stále vedena jako zaměstnanec. Podle čeho bude mateřská stanovena? Může zaměstnavatel ženu propustit, když po 3 letech již není chráněna, když se dozví o těhotenství? Žena má založené při rodičovské živnostenské podnikání jako vedlejší činnost, neplatí žádné zálohy - bude to mít vliv na čerpání následné mateřské dovolené, může živnostenský list toto nějak komplikovat? Příjem je minimální.
Vydáno: 24. 01. 2022