Slevy a zvýhodnění

Může zaměstnanec, který pracuje současně pro více zaměstnanců, podepsat prohlášení střídavě: dva měsíce u jednoho zaměstnavatele a další dva měsíce u druhého a pak zase u prvního? 
Vydáno: 06. 06. 2024
Je nějaká možnost daňové uznatelnosti plateb školného, a to v případě, že zaměstnavatel u zaměstnance požaduje magisterskou úroveň na příslušné (systemizované) místo. Zatím má jen bakaláře a pracuje tam tedy na výjimku § 178a odst. 2 písm. c) podle zákona č. 234/2014 Sb. Školné v právě studovaném magisterském programu si zaměstnanec platí sám. Je možnost uznat tyto splátky školného v daňovém přiznání fyzické osoby? 
Vydáno: 14. 05. 2024
Společnost s r. o. (chráněná dílna) vznikla 30. 11. 2022. Daňové přiznání budeme podávat nyní za období 30. 11. 2022 do 31. 12. 2023, tzn. delší než kalendářní rok. Zaměstnanci se zdravotním postižením většinou nastoupili do pracovního poměru během roku 2023. Jak správně vypočítat slevu dle § 35 ZDP do daňového přiznání? Když např. nastoupil 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 odpracoval 1000 hodin, tak koeficient bude 1000/2000 = 0,5. Jak by to bylo v případě, když nastoupil 1. 12. 2022 - opět zkrácený 20hodinový týdenní úvazek? Předpokládáme, že u zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří měli např. 3 měsíce neplacené volno se tyto hodiny do celkového počtu nezapočítávají. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 03. 05. 2024
Jaké jsou možnosti uplatnění základní slevy na poplatníka u těchto zaměstnanců? 1. Cizinec s trvalým pobytem MIMO ČR (EU), místo výkonu práce MIMO ČR (tedy daňový nerezident). 2. Cizinec s trvalým pobytem MIMO ČR (mimo EU), místo výkonu práce MIMO ČR (tedy daňový nerezident). 3. Cizinec s trvalým pobytem MIMO ČR (Rusko), místo výkonu práce ČR, azyl (daňový rezident).
Vydáno: 23. 04. 2024
Máme novou zaměstnankyni - občanka Polska, trvalé bydliště v Polsku, zároveň máme doklad o místě bydliště v ČR. Může podepsat prohlášení k dani a uplatňovat měsíční slevu na poplatníka? 
Vydáno: 23. 04. 2024
Klientka 14 let pracovala ve firmě, kde si myslela, že uplatňuje slevu na dítě měsíčně, ve mzdě. V této práci si nechávala dělat i roční zúčtování daně. V průběhu roku 2023 změnila zaměstnání a nyní jsem jí chtěla vytvořit roční zúčtování daně. Ze zdanitelných příjmů od bývalého zaměstnavatele jsem zjistila, že jí za rok 2023 nebyla uplatňována sleva na dítě. Zde je to bez problému, za rok 2023 se jí sleva nyní v ročním zúčtování daně vrátí. Lze nějak zpětně podat daňové přiznání FO, i když jí bylo prováděno roční zúčtování daně ve mzdě, když jí nebyla uplatněna za minulé roky sleva na dítě? Pokud ano, jak by se v takovém případě mělo postupovat? Je potřeba nějaké potvrzení od bývalého zaměstnavatele, že jí prováděl roční zúčtování, ale slevu na dítě neuplatnil? Případně jak zpětně lze podat DPFO? Hrozí klientce nějaká pokuta?
Vydáno: 22. 04. 2024
Rodina, manžel a manželka pracují. Mají celkem 4 děti. Bonus na 3 děti uplatnil manžel (jedno z těchto dětí chodí do školky). Manželka uplatnila bonus na 1 dítě a chce si uplatnit školkovné, ale na to dítě, které uplatnil manžel. Je možné to tak rozložit do dvou přiznání manželů s tím, že školkovné uplatní manželka na dítě, které je uplatněné v přiznání manžela. 
Vydáno: 11. 04. 2024
Klient uplatnil daňové zvýhodnění na vyživované dítě ZTP/P mimo jiné za období 2021, 2022, 2023. V lednu 2024 bylo rozhodnuto o přiznání invalidního důchodu 3. stupně na tohoto syn, a a to zpětně od 18. narozenin, tzn. od 4/2021, včetně vyplacení. Tímto není možné uplatňovat dále daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Může klient ponechat uplatněná daňová zvýhodnění u syna za minulé roky 2021–2023, nebo musí podat dodatečná přiznání k DPFO? Je rozhodující datum přiznání invalidního důchodu 3. stupně (1/2024). nebo datum, od kterého je zpětně důchod přiznán (4/2021)?
Vydáno: 10. 04. 2024
OSVČ by chtěl v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku. Zahrnují se do příjmů: 1) Příjmy (příspěvky), které dostala manželka od nadace Dobrý anděl? Příspěvek byl vyplacen manželce, je adresován na manželku, ale pacientem je jejich nemocná dcera. 2) V dubnu 2023 jí byl vyplacen od Finančního úřadu přeplatek na dani ze závislé činnosti. Tento přeplatek vznikl z daňového přiznání za rok 2022 (v roce 2022 půl roku pracovala a půl roku byla na ÚP). Nejednalo se o daňový bonus, ale o přeplatek na dani. Který z těchto dvou příjmů se započítává do 68 000 Kč?
Vydáno: 09. 04. 2024
Poskytujeme našim zaměstnancům stravování prostřednictvím jiné firmy. Cena oběda dle fakturace stojí 82 Kč včetně DPH. Zaměstnavatel platí 45 Kč a 37 Kč platí zaměstnanec. Účtujeme 527/321 ve výši 82 Kč včetně DPH a poté 331/527 ve výši 37 Kč včetně DPH. Zaměstnanci nic nepřidaňujeme. Lze takto postupovat?
Vydáno: 09. 04. 2024
Poplatník chce za rok 2023 uplatnit slevu na manželku. Manželce řádně v roce 2023 skončila pojistka a došlo k vyplacení naspořených peněz cca ve výši 70.000,- Kč. Myslím, že se jednalo o pojištění úrazové, životní s možností i spoření na penzi. Proto došlo i k výplatě peněz. Myslím si, že je ale asi jedno o jaké pojištění se jednalo, zda porušila či neporušila podmínky pojištění. Manželka si nikdy neuplatňovala toto pojištění v daních jako nezdanitelnou částku. Pouze mi jde o to, zda se tento příjem zahrnuje do jejího vlastního příjmu, který nesmí přesáhnout 68.000 Kč. Je zde rozdíl, jestli se jedná o životní pojištění, úrazové pojištění nebo penzijní připojištění a zda je toto ukončeno řádně nebo ne? Patří tento příjem do započitatelných příjmů manželky?
Vydáno: 04. 04. 2024
Syn zaměstnance má potvrzení o studiu na celý semestr do 31. 8. 2024. Syn však nastoupil na 15. 3. na HPP, status studenta bude mít do 31. 8 .2024, ale nebude pokračovat ve studiu dále. Je možné, aby si zaměstnanec uplatňoval slevu na dítě až do srpna 2024, nebo může uplatnit slevu na dítě pouze za 3/2024, protože od dubna dítě celý měsíc pracuje na HPP?
Vydáno: 24. 03. 2024
Může si manžel uplatnit ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 úroky z hypotéky na nemovitost, kterou trvale obývá s manželkou, ačkoliv není účastníkem smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb? Účastníkem je jen manželka, která si úvěr brala ještě před svatbou. 
Vydáno: 14. 03. 2024
Manželé uzavřeli společně smlouvu o půjčení peněz- mimobankovní. Dostali úroky ve výši 63000.- Kč Manželka nepracuje, stará se o svoji nemohoucí mamimku a je vedena na ÚP. 1. Je možné ty úroky přiznat pouze manželce a ona dát manželovi k přiznání prohlášení, že neměla příjmy vyšší než 68 000 Kč, aby si ještě za rok 2023 mohl na manželku uplatnit slevu na dani? 2. Pokud by ty příjmy, úroky, byly tedy manželčiny, musí, nebo nemusí podávat daňové přiznání?
Vydáno: 11. 03. 2024
Může si zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění na syna, 23 let, studujícího na VŠ kombinované studium? Syn je zaměstnaný a má příjem i jako OSVČ.
Vydáno: 08. 03. 2024
Vedeme účetnictví zájmového spolku a zpracováváme i daňové přiznání, kdy je spolek v zisku jak z hlavní, tak i doplňkové činnosti. Spolek má několik zaměstnanců, z toho jeden je v kategorii s těžším zdravotním pojištěním, uplatňujeme slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Zároveň uplatňujeme snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Nyní jsme se dozvěděli, že byl zaměstnanec v roce 2021 převeden do kategorie zaměstnance se zdravotním postižením, a tedy lze uplatnit slevu pouze dle § 35 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Můžeme v dodatečném daňovém přiznání za rok 2021 a i za rok 2022 uplatnit vyšší snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů?
Vydáno: 07. 03. 2024
Rozvedení rodiče, dvě děti ve střídavé péči. Pokud si každý z rodičů bude uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě, je možné, aby si jeden uplatňoval daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč a druhý jako na druhé dítě 1 860 Kč?
Vydáno: 07. 03. 2024
Student nesložil maturitní zkoušku v 5/23, maturitu úspěšně vykonal v 9/23 a zároveň od 9/23 je studentem denního prezenčního studia na jazykové škole (potvrzení o studiu pro školní rok 2023/2024 ) – od měsíce 6/23 do 12/23 byl student OSVČ a měl příjmy v měsících 6+7+8+11/2023 – žije ve společné domácnosti s rodiči 1. může daňové zvýhodnění rodič uplatnit za měsíce 1–12/2023 bez ohledu na výdělečnou činnost dítěte 2. status studenta má za celý rok 2023?
Vydáno: 04. 03. 2024
Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě - syna. Syn ukončil studium 30. 6. 2023 - máme takto potvrzení o studiu ze střední školy. Neudělal maturitu ani v září, v červenci a v srpnu nebyl nikde zaměstnán ani nebyl veden na ÚP. Od 25. 9. 2023 byl v evidenci na Úřadě práce. Na kolik měsíců má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění v roce 2023?
Vydáno: 04. 03. 2024
Dcera začala podnikat v září 2023. Dočetla jsem se, že nárok na daňový bonus je možné si uplatňovat při splnění výdělku šestinásobku minimální mzdy, což za rok 2023 činí za rok 103 800 Kč. Dcera podniká teprve od září roku 2023 a za tyto čtyři měsíce fakturovala dohromady 86 600 Kč. Bude uplatňovat výdaje paušálem 60 %, což znamená, že čistý zisk bude mít 34 640 Kč, tj. v průměru 8 660 Kč/měsíčně. Dcera má dále příjem z pronájmu a to 138 000 Kč za rok (výdaje uplatňuje paušálem 30 % čili zisk 96 600 Kč). Nárok je dle příjmů, nebo čistého zisku? V případě, že se jedná o čistý zisk 103 800 Kč za rok, musí splňovat celých 103 800 Kč, nebo pouze 34 640 Kč za 4 měsíce, za které podniká? Předpokládám, že zisk z pronájmu se do tohoto nezapočítává. Dle výše vypsaného - má dcera nárok na daňový bonus na děti za rok 2023? 
Vydáno: 29. 02. 2024