Výběr daně sražením záloh na daň z příjmů

Dobrý den, prosím o ujištění, zda postupuji správně při vykazování počtu zaměstnanců ve vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti: 1) Zaměstnanec má v průběhu roku souběh HPP, DPP i DPČ (nejedná se o malý rozsah, prohlášení podepsané). V oddíle 05 ho do počtu zaměstnanců zahrnu pouze 1x i v měsících, ve kterých dostal odměnu i z obou dohod (v měsíci lednu má zaměstnanec 3 mzdové listy, v dalších měsících jsou již všechny odměny vykázány na jediném ML). 2) Zaměstnanec má podepsanou DPP na celý rok 2023, odměnu vyplácenou pouze v některých měsících, vykážu jej v oddíle 05 pouze v měsících, ve kterých mu byla vyplacena odměna (podepsal prohlášení) V příloze č. 1 počet zaměstnanců k 1. 12. uvedu zaměstnance z případu č.- 1 opět 1x, zaměstnance, který má uzavřenou pouze DPP s podepsaným prohlášením uvedu rovněž, i když mu v období 9-12/2023 nebyla vyplacena žádná odměna (smlouva trvá do 31. 12., odpracované hodiny ale neměl).
Vydáno: 16. 02. 2024
Jakou daní se bude zdaňovat mzda zaměstnanci, který má mzdu ve výši 5 000 Kč a nepodepsal prohlášení poplatníka? Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Bude tam srážková nebo zálohová daň? Podle kterého paragrafu máme postupovat? 
Vydáno: 10. 11. 2023
Jednatel firmy s. r. o. není zaměstnanec, ale chtěl by dostat příspěvek na dovolenou ve výši 20 000 Kč jako ostatní zaměstnanci. Může firma vyplatit jednateli 20 000 Kč bez srážkové daně a bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění? Jak máme zaúčtovat? 
Vydáno: 09. 03. 2023
Plátce daně z příjmů, právnická osoba, měla v roce 2021 daňovou povinnost 1,6 mil. Kč. Daňové přiznání bylo podáno prostřednictvím daňového poradce 1. 7. 2022. Plátce hradil zálohy na daň z příjmů 15. 9., 15. 12., a uhradí i zálohu 15. 3. 2023 ve výši 400 000 Kč. Za rok 2022 vychází předběžně nižší daň. Pokud chcete plátce využít pro podání daňového přiznání za rok 2022 daňového poradce, ale současně zálohu splanou 15. 6. 2023 chce platit z nižší daňové povinnosti (nižší zálohu), musí podat daňové přiznání do kterého data? 
Vydáno: 07. 03. 2023