Zaměstnanost

Společnost chce zaměstnat na DPP občana Slovenska, který bude pracovat na dálku ze Slovenska.  Má společnost právo zaměstnat občana jiného státu na DPP na dálku? Společnost má povinnost podat nějaké oznámení na Úřad práce, na ČSSZ atd.? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Když je zaměstnanec například v kanceláři a má standardní pracovní dobu 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Když onemocní, tak prvních 14 dní zaměstnavatel mu proplácí pracovní dny. Ale když je varianta, kdy pracovník pracuje v restauraci, má směny, krátký a dlouhý týden. A když onemocní a je to pracovní den, ale pro tohoto zaměstnance je to volno (ačkoli to není sobota a neděle). Tak zaměstnavatel mu proplácí nemoc, jak? Vypočítávám náhradu za den nemoci nebo beru to tak, že pro zaměstnance to bylo volný den, a tím pádem ten den neproplácím? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Společnost má zaměstnance na DPP, každé čtvrtletí platila pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Od 1. 1. 2024 nemá žádnou provozovnu a zaměstnanci pracují z domova. Má společnost povinnost dál platit pojištění, nebo ne? 
Vydáno: 05. 01. 2024
Stavební firma bude posílat svoje zaměstnance pracovat do Německa (služební cesta) na 3-6 měsíců. Je povinnost mít s sebou formulář A1? Pokud ano, kdy o něj žádat, a k čemu formulář slouží? 
Vydáno: 20. 07. 2023
Dostala jsem smlouvu (dohodu o provedení práce), ve které je uvedena měsíční odměna a počet hodin ročně (300 hodin). Je to správně? Jakým způsobem budu vest evidenci odpracovaných zaměstnancem hodin v účetním systému, který to vyžaduje? Obvykle je v dohodě uvedená hodinová sazba/odměna. Co je správně – uvádět hodinovou nebo měsíční odměnu? 
Vydáno: 07. 07. 2023
Započítávají se hodiny dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do odpracovaných hodin zaměstnanců při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců?
Vydáno: 23. 01. 2023
Od 1.1.2023 k nám nastoupil zaměstnanec na DPP. Je nutné ho poslat na vstupní lékařskou prohlídku?
Vydáno: 06. 01. 2023
Může si někdo, kdo je registrován na úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti, přivydělat něco na DPP, aniž by o podporu přišel??
Vydáno: 20. 07. 2022