Zaměstnávání cizinců

Nyní máme zaměstnance ze zemí mimo EU - studenti. Všichni tito zaměstnanci mají povolení k pobytu v režimu studenta (kód 23,24). Dle § 98 písm. j) mají volný vstupu na trh práce. Všichni zaměstnanci studují v prezenční formě studia, v akreditovaném studijním programu. Zaměstnavatel by rád zaměstnal dalšího studenta ( DPP) ze třetí země - ukrajinské národnosti. Přinesl nám potvrzení o studiu (akreditovaný studijní program), vízum s kódem D/VC/99 a dále potvrzení o podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu - studium. Má tento student také volný vstup na trh práce, přestože nemá ještě uděleno povolení k pobytu v režimu studenta (kód 23,24)? 
Vydáno: 09. 05. 2024
Společnost chce zaměstnat na DPP občana Slovenska, který bude pracovat na dálku ze Slovenska.  Má společnost právo zaměstnat občana jiného státu na DPP na dálku? Společnost má povinnost podat nějaké oznámení na Úřad práce, na ČSSZ atd.? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Firma zaměstnává jednoho zaměstnance s ruským občanstvím (takto nahlášen na ČSSZ i ÚP – dle § 98 písm. a) – s povoleným trvalým pobytem). Tento zaměstnanec nám nyní nahlásil, že již získal české občanství. Jaké povinnosti má v tomto případě zaměstnavatel a jakým způsobem správně nahlásit tuto změnu na instituce? 
Vydáno: 18. 08. 2023
Je možné zaměstnat cizince z třetí země bez pracovního povolení - tj. na volný vstup na trh práce? Ukrajinka, má vízum D/VC/24 do 31. 8. 2023, studovala jazykový kurz ČJ - zam.na odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu, absolvováno 30. 5. 2023. Nyní přijata na VŠ Česká zemědělská univerzita, prezenční, bakalářské studium. Donesla potvrzení o studiu od 10. 7. 2023, ale dle rozhodnutí o přijetí (a všeobecných informací) se studentem stává dnem zápisu. Ten je rozhodnutím děkana stanoven na 25. 9. - 1. 10. Má tato studentka volný vstup na trh práce již nyní od července? 
Vydáno: 27. 07. 2023
Slovenská společnost, která nemá žádné aktivity na území ČR, zaměstnává na Slovensku dva české zaměstnance, kteří si přejí být sociálně pojištěni v ČR, z tohoto důvodu jim byla vyřízena žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení ČR (A1) a slovenská společnost za ně proto odvádí sociální a zdravotní pojištění v ČR. Má slovenská společnost v tomto případě povinnost odvádět v ČR i zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nebo stačí že obdobu tohoto pojištění odpovědnosti platí na Slovensku?
Vydáno: 14. 10. 2022