247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Schválený:
1