MF-1522/2018/2502-16 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-16
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629
Č. j.: MF-1522/2018/2502-16
PID: MFCR9XQHMQ
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Anguilla
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Guernsey
7. Indie
8. Indonésie
9. Japonsko
10. Jersey
11. Jihoafrická republika (JAR)
12. Kajmanské ostrovy
13. Kanada
14. Kolumbie
15. Korejská republika
16. Mexiko
17. Norsko
18. Nový Zéland
19. Pákistán
20. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Anguilla
2. Argentina
3. Austrálie
4. Bermudy
5. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
6. Brazílie
7. Čína
8. Guernsey
9. Chile
10. Indie
11. Indonésie
12. Island
13. Japonsko
14. Jersey
15. Jihoafrická republika (JAR)
16. Kajmanské ostrovy
17. Kanada
18. Kolumbie
19. Korejská republika
20. Kostarika
21. Lichtenštejnsko
22. Malajsie
23. Man (Ostrov Man)
24. Mexiko
25. Norsko
26. Nový Zéland
27. Pákistán
28. Peru
29. Ruská federace
30. Singapur
31. Spojené státy americké (USA)
32. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Andorra
2. Anguilla
3. Argentina
4. Austrálie
5. Bermudy
6. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
7. Brazílie
8. Britské panenské ostrovy
9. Curaçao
10. Čína
11. Guernsey
12. Chile
13. Indie
14. Indonésie
15. Island
16. Japonsko
17. Jersey
18. Jihoafrická republika (JAR)
19. Kajmanské ostrovy
20. Kanada
21. Katar
22. Kolumbie
23. Korejská republika
24. Kostarika
25. Lichtenštejnsko
26. Malajsie
27. Man (Ostrov Man)
28. Mauritius
29. Mexiko
30. Monako
31. Nigérie
32. Norsko
33. Nový Zéland
34. Pákistán
35. Peru
36. Ruská federace
37. Singapur
38. Spojené státy americké (USA)
39. Švýcarsko
40. Uruguay
IV. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2019:
1. Andorra
2. Anguilla
3. Argentina
4. Austrálie
5. Bahamy
6. Bermudy
7. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
8. Brazílie
9. Britské panenské ostrovy
10. Curaçao
11. Čína
12. Guernsey
13. Hongkong
14. Chile
15. Indie
16. Indonésie
17. Island
18. Japonsko
19. Jersey
20. Jihoafrická republika (JAR)
21. Kajmanské ostrovy
22. Kanada
23. Katar
24. Kolumbie
25. Korejská republika
26. Kostarika
27. Lichtenštejnsko
28. Malajsie
29. Man (Ostrov Man)
30. Mauritius
31. Mexiko
32. Monako
33. Nigérie
34. Norsko
35. Nový Zéland
36. Pákistán
37. Peru
38. Ruská federace
39. San Marino
40. Seychely
41. Singapur
42. Spojené Arabské Emiráty
43. Spojené státy americké (USA)
44. Švýcarsko
45. Uruguay
V. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2020:
1. Andorra
2. Anguilla
3. Argentina
4. Austrálie
5. Bahamy
6. Bermudy
7. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
8. Brazílie
9. Britské panenské ostrovy
10. Curaçao
11. Čína
12. Guernsey
13. Hongkong
14. Chile
15. Indie
16. Indonésie
17. Island
18. Japonsko
19. Jersey
20. Jihoafrická republika (JAR)
21. Kajmanské ostrovy
22. Kanada
23. Katar
24. Kolumbie
25. Korejská republika
26. Kostarika
27. Lichtenštejnsko
28. Malajsie
29. Man (Ostrov Man)
30. Mauritius
31. Mexiko
32. Monako
33. Nigérie
34. Norsko
35. Nový Zéland
36. Pákistán
37. Peru
38. Ruská federace
39. San Marino
40. Seychely
41. Singapur
42. Spojené Arabské Emiráty
43. Spojené státy americké (USA)
44. Švýcarsko
45. Turks a Caicos
46. Uruguay
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 6/2019 -viz https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo11-2018-33762 a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25