MF-1522/2018/2502-11 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-11
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Referent: Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629
Č. j.: MF-1522/2018/2502-11
PID: MFCR8XZPYH
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Curaçao
6. Guernsey
7. Indie
8. Indonésie
9. Island
10. Japonsko
11. Jersey
12. Jihoafrická republika (JAR)
13. Kajmanské ostrovy
14. Kanada
15. Kolumbie
16. Korejská republika
17. Kostarika
18. Man (Ostrov Man)
19. Mauritius
20. Mexiko
21. Nigérie
22. Norsko
23. Nový Zéland
24. Ruská federace
25. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Andorra
2. Argentina
3. Austrálie
4. Bermudy
5. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
6. Brazílie
7. Curaçao
8. Čína
9. Guernsey
10. Chile
11. Indie
12. Indonésie
13. Island
14. Japonsko
15. Jersey
16. Jihoafrická republika (JAR)
17. Kajmanské ostrovy
18. Kanada
19. Kolumbie
20. Korejská republika
21. Kostarika
22. Lichtenštejnsko
23. Man (Ostrov Man)
24. Mauritius
25. Mexiko
26. Nigérie
27. Norsko
28. Nový Zéland
29. Ruská federace
30. Singapur
31. Spojené státy americké (USA)
32. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Andorra
2. Argentina
3. Austrálie
4. Bermudy
5. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
6. Brazílie
7. Curaçao
8. Čína
9. Guernsey
10. Chile
11. Indie
12. Indonésie
13. Island
14. Japonsko
15. Jersey
16. Jihoafrická republika (JAR)
17. Kajmanské ostrovy
18. Kanada
19. Kolumbie
20. Korejská republika
21. Kostarika
22. Lichtenštejnsko
23. Malajsie
24. Man (Ostrov Man)
25. Mauritius
26. Mexiko
27. Monako
28. Nigérie
29. Norsko
30. Nový Zéland
31. Pákistán
32. Ruská federace
33. Singapur
34. Spojené státy americké (USA)
35. Švýcarsko
36. Uruguay
IV. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2019:
1. Andorra
2. Argentina
3. Austrálie
4. Bermudy
5. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
6. Brazílie
7. Curaçao
8. Čína
9. Guernsey
10. Hongkong
11. Chile
12. Indie
13. Indonésie
14. Island
15. Japonsko
16. Jersey
17. Jihoafrická republika (JAR)
18. Kajmanské ostrovy
19. Kanada
20. Kolumbie
21. Korejská republika
22. Kostarika
23. Lichtenštejnsko
24. Malajsie
25. Man (Ostrov Man)
26. Mauritius
27. Mexiko
28. Monako
29. Nigérie
30. Norsko
31. Nový Zéland
32. Pákistán
33. Peru
34. Ruská federace
35. Singapur
36. Spojené státy americké (USA)
37. Švýcarsko
38. Uruguay
V. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2020:
1. Andorra
2. Argentina
3. Austrálie
4. Bermudy
5. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
6. Brazílie
7. Curaçao
8. Čína
9. Guernsey
10. Hongkong
11. Chile
12. Indie
13. Indonésie
14. Island
15. Japonsko
16. Jersey
17. Jihoafrická republika (JAR)
18. Kajmanské ostrovy
19. Kanada
20. Katar
21. Kolumbie
22. Korejská republika
23. Kostarika
24. Lichtenštejnsko
25. Malajsie
26. Man (Ostrov Man)
27. Mauritius
28. Mexiko
29. Monako
30. Nigérie
31. Norsko
32. Nový Zéland
33. Pákistán
34. Peru
35. Ruská federace
36. Singapur
37. Spojené státy americké (USA)
38. Švýcarsko
39. Uruguay
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 10/2018 -viz
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo10-2018-33551 a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě ust. §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25 -Strategie daňové politiky,
spolupráce a správy