FZ07/2018 smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Schválený:
FZ07/2018
Seznam
smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Vysvětlivky:
U -Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-taxinformation/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D -smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
T - dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, pokud je k ní uzavřen protokol umožňující automatickou výměnu informací (doposud takový protokol uzavřen nebyl); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohodtiea)
CRS - společný standard oznamování OECD
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework-for-the-crs/) - mezinárodně právním základem výměny informací je Úmluva
F -Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savingsincome/ international-developments_en)
ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Pozn.: MF zdůrazňuje, že seznamy signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit.
Poslední sloupec je relevantní pro určení států, kam Kontaktní orgán informace skutečně předá.
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Zúčastněný  I Mezinárodní I Podpis   I Postupy  I Rozhodný  I Zúčastněný  I -1. předání I
I stát název  I právní titul I MCAA,   I náležité  I den (§ 13g I stát     I údajů do  I
I jurisdikce  I pro     I pokud AVI I péče    I odst. 5)  I uplatňující I zahraničí  I
I       I automatickou I podle U, D I      I      I CRS od dne  I Kontaktním I
I       I výměnu    I nebo T   I      I      I (§ 13e odst. I orgánem (§ I
I       I informací o I přihlášení I      I      I 7)      I 13p odst.  I
I       I finančních  I se k 1.  I      I      I       I 2) -příjem I
I       I účtech    I výměně   I      I      I       I informací  I
I       I (§ 13b odst. I informací I      I      I       I ze     I
I       I 2)      I na základě I      I      I       I zahraničí  I
I       I       I závazku  I      I      I       I       I
I       I       I jurisdikce I      I      I       I       I
I       I       I implemento I      I      I       I       I
I       I       I vat CRS  I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Albánie   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2020 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2020  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2020  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Andorra   I EU      I      I EU     I 31.12.2016 I       I Září 2018  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Anguilla   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Antigua a  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2019 I 31. 12. 2019 I --- 1)   I
I Barbuda   I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2021  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Argentina  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Arménie   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Aruba    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Austrálie  I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Azerbájdžán I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bahamy    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2018 I 31. 12. 2018 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bahrajn   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Barbados   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Belgie    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Belize    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bělorusko  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bermudy   I U      I     ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I --- 1)   I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bosna a   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I Hercegovina I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Brazílie   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Britské   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I Panenské   I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I Ostrovy   I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Bulharsko  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Curagao   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Cookovy   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2017 I 31. 12. 2017 I --- 1)   I
I ostrovy   I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Čína     I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Dánsko    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Egypt    I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Estonsko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Etiopie   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Faerské   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I ostrovy   I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Filipíny   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Finsko    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Francie   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Ghana    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2019 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Gibraltar  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Grenada   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2018 I 31. 12. 2018 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Grónsko   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Gruzie    I U, D     I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Guatemala  I U      I Připravuje I Příloha č. I 31.12.2017 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Guernsey   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Hong Kong  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2018 I 31. 12. 2018 I předpoklad I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Chile    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Chorvatsko  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Indie    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Indonésie  I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Irsko    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Island    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Itálie    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Izrael    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Jamajka   I U      I     Připravuje I Příloha č. I 31.12.2019 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Japonsko   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Jersey    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Jihoafrická I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I republika  I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I (JAR)    I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Jordánsko  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kajmanské  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I ostrovy   I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kamerun   I U      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kanada    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I ---/1/   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Karibské   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I Nizozemsko  I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I (ostrovy   I       I      I      I      I       I       I
I Bonaire,   I       I      I      I      I       I       I
I Svatý    I       I      I      I      I       I       I
I Eustach a  I       I      I      I      I       I       I
I Saba - BES) I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Katar    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2019 I 31. 12. 2019 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2021  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kazachstán  I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2020 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2020  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2020  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I KLDR     I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I (Korejská  I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I lidově    I       I      I      I      I       I       I
I demokratická I       I      I      I      I       I       I
I republika)  I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kolumbie   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Korejská   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I republika  I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kostarika  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kuvajt    I D      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Kypr     I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Libanon   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Lichtenštej- I EU      I      I EU     I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I nsko     I       I      I      I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Litva    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Lotyšsko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Lucembursko I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Macau    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2018 I 31. 12. 2018 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Maďarsko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Makedonie  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Malajsie   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Malta    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Man (Ostrov I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I Man)     I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Maroko    I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Marshallovy I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I --- 1)   I
I Ostrovy   I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Mauritius  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I           I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Mexiko    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Moldávie   I U, D     I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Monako    I EU      I      I EU     I 31.12.2016 I       I Září 2018  I
I (Monacké   I       I      I      I      I       I Září 2018  I
I knížectví)  I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Mongolsko  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Montserrat  I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I --- 1)   I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Nauru    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Německo   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Nigérie   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2019 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Niue     I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Nizozemsko  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I (Holandsko) I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Norsko    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Nový Zéland I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Pákistán   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Panama    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2017 I 31. 12. 2017 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Peru     I U      I Září 2020 I Příloha č. I 31.12.2018 I       I předpoklad I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2020  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2020  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Polsko    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Portugalsko I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Rakousko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017/ I
I       I       I      I      I      I       I 2018 2)   I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Rumunsko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Ruská    I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I federace   I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Řecko    I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Saint Kitts I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I --- 1)   I
I and Nevis  I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Saint Lucia I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2017 I 31. 12. 2017 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Saint    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I --- 1)   I
I Vincent and I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I the     I       I      I      I      I       I       I
I Grenadines  I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Samoa    I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I San Marino  I EU      I      I EU     I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Saudská   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I Arábie    I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Senegal   I U      I Připravuje I Příloha č. I 31.12.2016 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Seychely   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2017  I
I       I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Singapur   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Sint Maarten I U      I ano    I příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I          I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Slovenská  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I republika  I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Slovinsko  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Spojené   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I arabské   I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I emiráty   I       I      I      I      I       I       I
I (SAE)    I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Spojené   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I království  I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I (Velká    I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I Británie)  I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Spojené   I F      I      I F     I 30. 6.   I       I Září 2017  I
I státy    I       I      I      I 2014    I       I (právní   I
I americké   I       I      I      I      I       I fikce - viz I
I (USA)    I       I      I      I      I       I přechodná  I
I       I       I      I      I      I       I ustanovení I
I       I       I      I      I      I       I zák. č.   I
I       I       I      I      I      I       I 105/2016  I
I       I       I      I      I      I       I Sb.) Září  I
I       I       I      I      I      I       I 2015    I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Srbsko a   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I Černá Hora  I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Srí Lanka  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Sýrie    I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Španělsko  I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Švédsko   I S      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I Září 2017  I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Švýcarsko  I EU      I      I EU     I 31.12.2016 I       I Září 2018  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Tádžikistán I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Thajsko   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Tunisko   I U, D     I Připravuje I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Turecko   I U, D     I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I       I předpoklad I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I       I       I      I      I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Turkmenistán I D      I      I Příloha č. I 31.12.2018 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Turks & I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2015 I 31. 12. 2015 I --- 1)   I
I Caicos    I       I Září 2017 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2017  I
I Islands   I       I      I      I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Uganda    I U      I Připravuje I Příloha č. I 31.12.2016 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Ukrajina   I U, D     I Připravuje I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I se     I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Uruguay   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2016 I 31. 12. 2016 I Září 2018  I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2018  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Uzbekistán  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Vanuatu   I U      I ano    I Příloha č. I 31.12.2018 I 31. 12. 2018 I --- 1)   I
I       I       I Září 2018 I 2 ZMSSD  I      I       I Září 2019  I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Venezuela  I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
I Vietnam   I D      I      I Příloha č. I 31.12.2015 I       I       I
I       I       I      I 2 ZMSSD  I      I       I       I
I--------------I--------------I------------I------------I------------I--------------I-------------I
 
 
1) Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Curaçao, Cookovy ostrovy, Grenada, Indonésie, Kajmanské ostrovy, Kanada, Katar, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Macau, Marshallovy Ostrovy, Montserrat, Nauru, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Spojené arabské emiráty (SAE), Turks & Caicos Islands, Vanuatu neprojevily zatím zájem o příjem informací o finančních účtech; avšak ČR bude takové informace od těchto zemí dostávat. Pokud je stát nereciproční, český Ústřední kontaktní orgán oznámené údaje této jurisdikci nepředá.
2) Rakousko přechází postupně na společný standard oznamování tímto způsobem:
-nové účty fyzických osob musí být poprvé hlášeny do 30. června 2017. Toto se týká nových účtů otevřených mezi 1. říjnem 2016 a 31. prosincem 2016. Další roky už budou probíhat hlášení za celoroční období
-stávající účty fyzických osob s vyšší hodnotou (tj. > 62; 1 mil USD k 30. září 2016) musí být nahlášeny k 30. červnu 2018
-stávající účty fyzických osob s nízkou hodnotou (<= 1 mil. USD k 30. září 2016) budou hlášeny k 31. červenci 2019.