MF-1522/2018/2502-9 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-9
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel:
Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629
PID: MFCR8XYLAB
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Curaçao
6. Guernsey
7. Indie
8. Indonésie
9. Island
10. Japonsko
11. Jersey
12. Jihoafrická republika (JAR)
13. Kajmanské ostrovy
14. Kanada
15. Kolumbie
16. Korejská republika
17. Kostarika
18. Man (Ostrov Man)
19. Mauritius
20. Mexiko
21. Nigérie
22. Norsko
23. Nový Zéland
24. Ruská federace
25. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curaçao
7. Čína
8. Guernsey
9. Chile
10. Indie
11. Indonésie
12. Island
13. Japonsko
14. Jersey
15. Jihoafrická republika (JAR)
16. Kajmanské ostrovy
17. Kanada
18. Kolumbie
19. Korejská republika
20. Kostarika
21. Lichtenštejnsko
22. Man (Ostrov Man)
23. Mauritius
24. Mexiko
25. Nigérie
26. Norsko
27. Nový Zéland
28. Ruská federace
29. Singapur
30. Spojené státy americké (USA)
31. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curaçao
7. Čína
8. Guernsey
9. Chile
10. Indie
11. Indonésie
12. Island
13. Japonsko
14. Jersey
15. Jihoafrická republika (JAR)
16. Kajmanské ostrovy
17. Kanada
18. Kolumbie
19. Korejská republika
20. Kostarika
21. Lichtenštejnsko
22. Malajsie
23. Man (Ostrov Man)
24. Mauritius
25. Mexiko
26. Monako
27. Nigérie
28. Norsko
29. Nový Zéland
30. Pákistán
31. Ruská federace
32. Singapur
33. Spojené státy americké (USA)
34. Švýcarsko
35. Uruguay
IV. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2019:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curaçao
7. Čína
8. Guernsey
9. Hongkong
10. Chile
11. Indie
12. Indonésie
13. Island
14. Japonsko
15. Jersey
16. Jihoafrická republika (JAR)
17. Kajmanské ostrovy
18. Kanada
19. Kolumbie
20. Korejská republika
21. Kostarika
22. Lichtenštejnsko
23. Malajsie
24. Man (Ostrov Man)
25. Mauritius
26. Mexiko
27. Monako
28. Nigérie
29. Norsko
30. Nový Zéland
31. Pákistán
32. Ruská federace
33. Singapur
34. Spojené státy americké (USA)
35. Švýcarsko
36. Uruguay
V. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2020:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curaçao
7. Čína
8. Guernsey
9. Hongkong
10. Chile
11. Indie
12. Indonésie
13. Island
14. Japonsko
15. Jersey
16. Jihoafrická republika (JAR)
17. Kajmanské ostrovy
18. Kanada
19. Katar
20. Kolumbie
21. Korejská republika
22. Kostarika
23. Lichtenštejnsko
24. Malajsie
25. Man (Ostrov Man)
26. Mauritius
27. Mexiko
28. Monako
29. Nigérie
30. Norsko
31. Nový Zéland
32. Pákistán
33. Ruská federace
34. Singapur
35. Spojené státy americké (USA)
36. Švýcarsko
37. Uruguay
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 8/2018 - viz
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo-7-2018-32685
a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě ust. § 13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy