MF-1522/2018/2502-7 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-7
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka tel.: 257 044 629
PID: MFCR8XUSDJ
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Curacao
6. Guernsey
7. Indie
8. Indonésie
9. Island
10. Japonsko
11. Jersey
12. Jihoafrická republika (JAR)
13. Kajmanské ostrovy
14. Kanada
15. Kolumbie
16. Korejská republika
17. Kostarika
18. Man (Ostrov Man)
19. Mauritius
20. Mexiko
21. Norsko
22. Nový Zéland
23. Ruská federace
24. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curacao
7. Guernsey
8. Chile
9. Indie
10. Indonésie
11. Island
12. Japonsko
13. Jersey
14. Jihoafrická republika (JAR)
15. Kajmanské ostrovy
16. Kanada
17. Kolumbie
18. Korejská republika
19. Kostarika
20. Lichtenštejnsko
21. Man (Ostrov Man)
22. Mauritius
23. Mexiko
24. Norsko
25. Nový Zéland
26. Ruská federace
27. Singapur
28. Spojené státy americké (USA)
29. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curacao
7. Guernsey
8. Chile
9. Indie
10. Indonésie
11. Island
12. Japonsko
13. Jersey
14. Jihoafrická republika (JAR)
15. Kajmanské ostrovy
16. Kanada
17. Kolumbie
18. Korejská republika
19. Kostarika
20. Lichtenštejnsko
21. Malajsie
22. Man (Ostrov Man)
23. Mauritius
24. Mexiko
25. Monako
26. Norsko
27. Nový Zéland
28. Pákistán
29. Ruská federace
30. Singapur
31. Spojené státy americké (USA)
32. Švýcarsko
33. Uruguay
IV. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2019:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Curacao
7. Guernsey
8. Hongkong
9. Chile
10. Indie
11. Indonésie
12. Island
13. Japonsko
14. Jersey
15. Jihoafrická republika (JAR)
16. Kajmanské ostrovy
17. Kanada
18. Kolumbie
19. Korejská republika
20. Kostarika
21. Lichtenštejnsko
22. Malajsie
23. Man (Ostrov Man)
24. Mauritius
25. Mexiko
26. Monako
27. Norsko
28. Nový Zéland
29. Pákistán
30. Ruská federace
31. Singapur
32. Spojené státy americké (USA)
33. Švýcarsko
34. Uruguay
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2018 - viz https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo-7- 2018-32685 a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě ust. §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy