MF-1522/2018/2502-5 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-5
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629
PID: MFCR8XSUSJ
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Guernsey
6. Indie
7. Indonésie
8. Island
9. Japonsko
10. Jersey
11. Jihoafrická republika (JAR)
12. Kajmanské ostrovy
13. Kanada
14. Kolumbie
15. Korejská republika
16. Kostarika
17. Man (Ostrov Man)
18. Mauritius
19. Mexiko
20. Norsko
21. Nový Zéland
22. Ruská federace
23. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Guernsey
7. Chile
8. Indie
9. Indonésie
10. Island
11. Japonsko
12. Jersey
13. Jihoafrická republika (JAR)
14. Kajmanské ostrovy
15. Kanada
16. Kolumbie
17. Korejská republika
18. Kostarika
19. Lichtenštejnsko
20. Man (Ostrov Man)
21. Mauritius
22. Mexiko
23. Norsko
24. Nový Zéland
25. Ruská federace
26. Singapur
27. Spojené státy americké (USA)
28. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Bermudy
4. Bonaire, Svatý Eustach a Saba
5. Brazílie
6. Guernsey
7. Chile
8. Indie
9. Indonésie
10. Island
11. Japonsko
12. Jersey
13. Jihoafrická republika (JAR)
14. Kajmanské ostrovy
15. Kanada
16. Kolumbie
17. Korejská republika
18. Kostarika
19. Lichtenštejnsko
20. Malajsie
21. Man (Ostrov Man)
22. Mauritius
23. Mexiko
24. Monako
25. Norsko
26. Nový Zéland
27. Pákistán
28. Ruská federace
29. Singapur
30. Spojené státy americké (USA)
31. Švýcarsko
32. Uruguay
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 4/2018 - viz https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo-3-2018- 31711 a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě ust. §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy