MF-1522/2018/2502-1 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-1522/2018/2502-1
Seznam
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka
Tel.: 257 044 629
PID: MFCR8XXTAT
Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje na základě ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
I. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Guernsey
4. Indie
5. Indonésie
6. Island
7. Japonsko
8. Jersey
9. Jihoafrická republika (JAR)
10. Kanada
11. Kolumbie
12. Korejská republika
13. Man (Ostrov Man)
14. Mauritius
15. Mexiko
16. Norsko
17. Nový Zéland
18. Ruská federace
19. Spojené státy americké (USA)
II. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Brazílie
4. Guernsey
5. Chile
6. Indie
7. Indonésie
8. Island
9. Japonsko
10. Jersey
11. Jihoafrická republika (JAR)
12. Kanada
13. Kolumbie
14. Korejská republika
15. Lichtenštejnsko
16. Man (Ostrov Man)
17. Mauritius
18. Mexiko
19. Norsko
20. Nový Zéland
21. Ruská federace
22. Singapur
23. Spojené státy americké (USA)
24. Uruguay
III. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018:
1. Argentina
2. Austrálie
3. Brazílie
4. Guernsey
5. Chile
6. Indie
7. Indonésie
8. Island
9. Japonsko
10. Jersey
11. Jihoafrická republika (JAR)
12. Kanada
13. Kolumbie
14. Korejská republika
15. Lichtenštejnsko
16. Malajsie
17. Man (Ostrov Man)
18. Mauritius
19. Mexiko
20. Monako
21. Norsko
22. Nový Zéland
23. Ruská federace
24. Singapur
25. Spojené státy americké (USA)
26. Švýcarsko
27. Uruguay
Výše uvedený seznam platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě ust. §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
zástupce náměstka pro řízení sekce Daně a cla