FZ02/2017 Nové účty pro placení daně z hazardních her

Schválený:
FZ02/2017
Nové účty pro placení daně z hazardních her
Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her. Cílem zákona o DHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.
Zákon o DHH přinesl podstatné změny oproti právní úpravě odvodu z loterií a jiných podobných her. Nově zavádí princip samovyměření, mění zdaňovací období z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového určení.
Do předmětu daně z hazardních her jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Výhradně pro účely stanovení dílčí daně z technických her upravuje zákon o DHH minimální dílčí daň. V důsledku těchto změn vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her odděleně od správy a placení odvodu z loterií a jiných podobných her.
Pro účely rozpočtového určení se celostátní hrubý výnos daně z hazardních her rozděluje na dvě části, a to na část odpovídající:
- dílčím daním z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her,
- dílčí dani z technických her.
Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her je dle § 7 odst. 4 zákona o DHH ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Daň z technických her je dle § 7 odst. 1 zákona o DHH z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtů obcí.
V souvislosti s účinností zákona o DHH informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2017 určených k placení dvou nových druhů příjmů.
S ohledem na dvojí rozpočtové určení daně (resp. dvojí různé přerozdělení daně) zakotvené v § 7 zákona o DHH je nutné každou část daně hradit na samostatný bankovní účet správce daně. Pro placení daně budou otevřeny pro všech 15 finančních úřadů dva bankovní účty v ČNB s následujícími předčíslími (PBÚ):
------------------------------------------------------------
PBÚ   Název účtu
------------------------------------------------------------
2815   Daň z hazardních her vyjma daně z technických her
2823   Daň z technických her
------------------------------------------------------------
Kromě dvou účtů pro výběr daně z hazardních her bude otevřen účet pro platby příslušenství daně, neboť příslušenství daně z hazardních her nesleduje rozpočtové určení daně a je ze 100 % příjmem státního rozpočtu. Pro příslušenství daně bude otevřen bankovní účet v ČNB s následujícím předčíslím:
------------------------------------------------------------
PBÚ   Název účtu
------------------------------------------------------------
14701  Příslušenství daně z hazardních her
------------------------------------------------------------
Povinnost úhrady daně z hazardních her vzniká poplatníkovi poprvé za I. čtvrtletí 2017, a to se splatností 25. 4. 2017.
Upozorňujeme, že účty pro platby odvodu z loterií a jiných podobných her zůstávají nadále v platnosti.
Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z hazardních her (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Název                   Daň z hazardních her    Daň          Příslušenství daně
finančního úřadu             s výjimkou daně       z technických her   z hazardních her
                     z technických her
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Specializovaný finanční úřad        2815-77620021/0710     2823-77620021/0710  14701-77620021/0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu    2815-77628031/0710     2823-77628031/0710  14701-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj     2815-77628111/0710     2823-77628111/0710  14701-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj      2815-77627231/0710     2823-77627231/0710  14701-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj      2815-77627311/0710     2823-77627311/0710  14701-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj     2815-77629341/0710     2823-77629341/0710  14701-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj       2815-77621411/0710     2823-77621411/0710  14701-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj      2815-77628461/0710     2823-77628461/0710  14701-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj   2815-77626511/0710     2823-77626511/0710  14701-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj     2815-77622561/0710     2823-77622561/0710  14701-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina      2815-67626681/0710     2823-67626681/0710  14701-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj    2815-77628621/0710     2823-77628621/0710  14701-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj      2815-47623811/0710     2823-47623811/0710  14701-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj   2815-77621761/0710     2823-77621761/0710  14701-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj       2815-47620661/0710     2823-47620661/0710  14701-47620661/0710
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Ing. Božena Vodičková
ředitel Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her