GFŘ-125472/15/7100 k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění

Schválený:
GFŘ-125472/15/7100
Sdělení
k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
Referent:
Ing. Miloš Longin,
tel.: 296 854 365
Generální finanční ředitelství v návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejňuje při prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně ve smyslu ust. § 15 odst. 6, ust. § 38k odst. 5 písm. g) a ust. § 38l odst. 1 písm. i) zákona možný vzor potvrzení v příloze.
Účelem zveřejnění vzoru „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“ (dále jen „potvrzení“) je zajistit jednotný postup pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně.
Potvrzení splňuje podmínky ust. § 38l odst. 1 písm. i) zákona i v případě, že je poplatníkovi doručeno elektronicky a neobsahuje originál razítka a podpisu oprávněné osoby pojišťovny pokud lze z předložené písemnosti vyvodit, že bylo vyhotoveno pojišťovnou pro konkrétního poplatníka - klienta pojišťovny.
Příloha: Vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“Ing. Martin Janeček, v. r.
generální ředitel