MF-35090/2014/2502 kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Schválený:
MF-35090/2014/2502
Zveřejnění
kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ze dne 8. dubna 2014
Referent:
Ing. Zdeněk,
tel.: 257 044 056
Dne 2. května 2013 nabyl účinnosti nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon č. 164/2013 Sb., dále jen „zákon“), který nahradil zákon č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní. Zákon implementuje do tuzemského právního řádu opatření obsažená ve směrnici Rady č. 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní. Cílem těchto opatření je poskytnout členským státům Evropské unie právní nástroj pro účinnou mezinárodní spolupráci, která by omezila nepříznivé důsledky rostoucí globalizace na výkon daňové správy v jednotlivých státech.
S odvoláním na ustanovení § 4 odst. 3 zákona zveřejňuje Ministerstvo financí dále uvedenou informaci o kontaktních orgánech.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona působnost ústředního kontaktního orgánu vykonává Generální finanční ředitelství.
Na základě § 7 odst. 1 zákona byly působností kontaktního orgánu pověřeny tyto finanční úřady:
- Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
- Finanční úřad pro Plzeňský kraj,
- Finanční úřad pro Ústecký kraj,
- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
- Finanční úřad pro Zlínský kraj,
- Finanční úřad pro Liberecký kraj,
- Finanční úřad pro Karlovarský kraj.
S odvoláním na ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto finanční úřady oprávněny provádět úkony podle § 9 zákona (výměna informací na žádost) a § 14 zákona (výměna informací z vlastního podnětu), které jsou v jejich místní a věcné působnosti.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru strategie daňové politiky a správy