FZ03/2014 Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.

Schválený:
FZ03/2014
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.
 
28/2014
Změna Českého účetního standardu č. 101 - Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 101 - Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 2.6. se za slova „a hodnota“ vkládá slovo „finančního“, za slova „o hodnotu“ se vkládá slovo „finančního“ a za slova „Jestliže hodnota“ se vkládá slovo „finančního“.
2. V bodu 2.7. písm. a) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
3. V bodu 2.9. se slovo „tzn.“ nahrazuje slovem „tím,“, za slovo „hodnotou“ se vkládá slovo „finančního“ a slova „tento závazek“ se nahrazují slovy „příslušný dluh“.
4. V bodu 3.3. se slovo „hospodářský“ zrušuje a za slovo „výsledek“ se vkládá slovo „hospodaření“.
Český účetní standard č. 101 - Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
29/2014
Změna Českého účetního standardu č. 102 - Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 102 - Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 2.2. písm. d) se slovo „hospodářský“ zrušuje a za slovo „výsledek“ se vkládá slovo „hospodaření“.
2. V bodu 2.6. a 2.7. se slova „Hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.
Český účetní standard č. 102 - Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
30/2014
Změna Českého účetního standardu č. 103 - Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 103 - Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 2. se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.
2. V bodu 6. se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje slovem „dluzích“.
3. V bodu 7. se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.
4. V bodu 8. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
Český účetní standard č. 103 - Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
31/2014
Změna Českého účetního standardu č. 105 - Kurzové rozdíly pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 105 - Kurzové rozdíly mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 1. písm. a) se za slovo „rozumí“ vkládá slovo „rovněž“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejichž“.
2. V bodu 2. se za slovo „že“ vkládá slovo „nejpozději“.
3. V bodu 3. se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.
Český účetní standard č. 105 - Kurzové rozdíly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
32/2014
Změna Českého účetního standardu č. 106 - Opravné položky pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato změna v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 106 - Opravné položky mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se v bodu 1.1. slova „není oceňován“ zrušují.
Český účetní standard č. 106 - Opravné položky ve znění této změny použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
33/2014
Změna Českého účetního standardu č. 107 - Rezervy pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 107 - Rezervy mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 1. se slovo „kriteria“ nahrazuje slovem „kritéria“.
2. V bodu 1. písm. b) se slovo „převyšující“ zrušuje.
3. V bodu 3. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
4. V bodu 4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
5. V bodu 8. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.
Český účetní standard č. 107 - Rezervy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
34/2014
Změna Českého účetního standardu č. 108 - Cenné papíry pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 108 - Cenné papíry mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 1. písm. d) se slova „pořízené v primárních emisích“ zrušují.
2. V bodu 2. písm. a), 3. a 3. písm. b) se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.
3. V bodu 4. se za slovo „závazek“ vkládají slova „vyjadřující dluh“.
4. V bodu 5. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ a věta poslední zrušují.
5. V bodu 6. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ a slova „pořízený v primárních emisích“ zrušují.
6. V bodu 7. se slovo „půjčené“ nahrazuje slovy „poskytnuté zápůjčkou“, slovo „půjčením“ se nahrazuje slovem „zápůjčkou“, slovo „si“ se nahrazuje slovem „byly“, slova „jednotka půjčila“ se nahrazuje slovy „jednotce poskytnuty zápůjčkou“ a slovo „půjčeny“ se nahrazuje slovy „poskytnuty zápůjčkou“.
7. V bodu 9. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.
8. V bodu 10. se slovo „dividend“ nahrazuje slovy „podílů na zisku“.
9. V bodu 12. se slova „pořízených v primárních emisích“ zrušují.
10. Bod 14. se zrušuje.
11. V bodu 15. a 15. písm. a) se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.
12. V bodu 22. se slovo „přechodné“ nahrazuje slovem „Přechodné“.
Český účetní standard č. 108 - Cenné papíry ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
35/2014
Změna Českého účetního standardu č. 109 - Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 109 - Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „účetní jednotky“.
2. V bodu 4. se za slova „společností, a“ vkládá slovo „konsolidující“.
3. V bodu 6. písm. b) se za slovo „společníky“ vkládají slova „účetní jednotky“.
4. V bodu 11. se slovo „půjčeny“ nahrazuje slovy „poskytnuty zápůjčkou“, slova „před půjčením“ se nahrazují slovy „poskytnutím zápůjčky“ a slova „jejich půjčením“ se nahrazují slovy „poskytnutím zápůjčkou“.
5. V bodu 12. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.
Český účetní standard č. 109 - Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
36/2014
Změna Českého účetního standardu č. 110 - Deriváty pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 110 - Deriváty mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005.
1. V bodu 2. písm. b) se slovo „(pronájmu)“ nahrazuje slovem „,pachtu“.
2. V bodu 24. písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „účetní jednotky“.
3. V bodu 29. písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „účetní jednotky“.
Český účetní standard č. 110 - Deriváty ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
37/2014
Změna Českého účetního standardu č. 111 - Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 111 - Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“, slovo „půjčkou“ se nahrazuje slovem „zápůjčku“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.
2. V bodu 3. se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem „zápůjčku“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
3. V bodu 5. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
4. V bodu 6. větě první se slovo „účtu“ zrušuje a větě druhé se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy „podíly na zisku“.
5. V bodu 12. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy „podílů na zisku“.
6. V bodu 14. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy „podílů na zisku“.
7. V bodu 18. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.
8. V bodu 20. se slovo „půjčkou“ nahrazuje slovem „zápůjčku“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.
Český účetní standard č. 111 - Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
38/2014
Změna Českého účetního standardu č. 112 - Dlouhodob hmotný a nehmotný majetek pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 112 - Dlouhodob hmotný a nehmotný majetek mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se v nadpisu slovo nahrazuje „Dlouhodob“ slovem „Dlouhodobý“.
Český účetní standard č. 112 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve znění této změny použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
39/2014
Změna Českého účetního standardu č. 113 - Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 113 - Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.
1. V bodu 2.2. písm. a) se slova „daňovému závazku“ nahrazují slovy „daňovému dluhu“.
2. V bodu 2.6. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
Český účetní standard č. 113 - Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
40/2014
Změna Českého účetního standardu č. 114 - Inventarizační rozdíly pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato změna v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 114 - Inventarizační rozdíly mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se v bodu 2. písm. a) za slovo „občanského“ vkládá slovo „zákoníku“ a slova „obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
Český účetní standard č. 114 - Inventarizační rozdíly ve znění této změny použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
41/2014
Změna Českého účetního standardu č. 115 - Konsolidace pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 115 - Konsolidace mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004 a pod č. 34 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 31. prosince 2010.
1. V bodu 1.4. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.
2. V bodu 3.1. písm. b) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
3. V bodu 3.1. písm. d), 3.2. písm. b) a 3.3. písm. f) se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.
4. V bodu 3.2. písm. a) se za slovo „svých“ vkládá slovo „účetních“.
5. V bodu 3.3. písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
6. V bodu 3.3. písm. c) se slovo „hospodářský“ zrušuje, za slovo „výsledek“ se vkládá slovo „hospodaření“, slova „dividendy nebo“ se zrušují, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „leasingu“.
7. V bodu 3.3. písm. e) se slova „dividendy nebo“ zrušují.
8. V bodu 5.1. písm. b) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
9. V bodu 5.2. se slovo „podniky“ nahrazuje slovy „účetními jednotkami“.
10. V bodu 6.2. se slova „mateřského podniku“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky“.
Český účetní standard č. 115 - Konsolidace ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
42/2014
Změna v Příloze - Společná ustanovení k Českým účetním standardům pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart
Ing. Václav Tittelbach
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny v Příloze - Společná ustanovení k Českým účetním standardům pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004 a pod č. 36 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 30. listopadu 2012.
Účtová třída 0 - Zúčtovací vazby ČNB:
1. Slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
Účtová třída 1 - Pokladní, bankovní a mezibankovní účty:
1. V bodu 1. písm. b), c) a e) se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
2. V bodu 3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
3. V bodu 6. písm. i) a bodu 8. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
4. V bodu 7. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
5. V bodu 9. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“, slovo „si“ se nahrazuje slovem „byly“, slova „jednotka půjčila“ se nahrazují slovy „jednotce poskytnuty zápůjčkou“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
Účtová třída 2 - Účty klientů:
1. V bodu 1. písm. e) a 4. písm. g) se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
2. V bodu 3. písm. d) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
3. V bodu 4. písm. d) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
4. V bodu 6. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „účetní jednotky“, slova „§ 60 obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 18 zákona o obchodních korporacích“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty:
1. V bodu 1. písm. a), c) a e) se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
2. V bodu 1. písm. f) se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
3. V bodu 5. písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slova „z obchodně závazkových“ se zrušují a za slovo „vyplývající“ se vkládá slovo „ze“.
4. V bodu 5. písm. c), d), e), f), h), 8. písm. a), d) a g) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
5. V bodu 5. písm. g) se slova „z obchodně závazkového styku“ zrušují.
6. V bodu 7. se slovo „půjčeny“ nahrazuje slovem „zapůjčeny“.
7. V bodu 8. písm. c) se slova „pohledávky a závazky“ nahrazují slovy „pohledávky a dluhy“.
8. V bodu 8. písm. f) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy „podílů na zisku“.
9. V bodu 8. písm. h) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „, důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření“ se zrušují.
10. V bodu 8. písm. i) se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
11. V bodu 9. se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují a slovo „půjčeny“ se nahrazuje slovy „poskytnuty zápůjčkou“.
Účtová třída 4 - Dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství:
1. V bodu 2. písm. b) se slova „pořízené v primárních emisích“ zrušují.
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty:
1. V bodu 1. písm. g) a 9. se slovo „hospodářském“ zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.
2. V bodu 6. se slova „vytvářeném podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku“ zrušují.
3. V bodu 7. písm. a) se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
Účtová třída 6 - Náklady:
1. V bodu 3. se slovo „nakupované“ nahrazuje slovem „pořizované“.
2. V bodu 5. písm. e) se slovo „nakupovanými“ nahrazuje slovem „pořizovanými“.
3. V bodu 5. písm. f) se slova „ze závazků“ nahrazuje slovy „z dluhů“.
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty:
1. V bodu 4. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
2. V bodu 5. se slova „obchodního zákoníku nebo podle jiných obdobných“ nahrazují slovy „příslušných právních“.
3. V bodu 6. se slova „obchodního zákoníku nebo podle jiných obdobných“ nahrazují slovem „příslušných“.
Přílohu - Společná ustanovení k Českým účetním standardům ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit