MF-25 939/2013/11 Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2012

Schválený:
MF-25 939/2013/11
Sdělení
k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2012
ze dne 21. ledna 2013
Referent:
Ing. Větrovská,
tel.: 257 042 846
Novelou č. 501/2012 Sb. zákona č. 218/2000 Sb. a změnou nastavení finančních toků v kapitole 397 - Operace státních finančních aktiv dochází s účinností od 1. 1. 2013 ke změně příjmového účtu státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem č. 772-14529001/0710 a účtu vratek nepoužitých prostředků státních finančních aktiv a jiných č. 7974-31927001/0710, na které se dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. odvádějí finanční prostředky, které jsou předmětem finančního vypořádání.
Vratky určené pro kapitolu Operace státních finančních aktiv jsou od 1.1.2013 zasílány na příslušné níže uvedené účty státních finančních aktiv:
1978-21227001/0710 - Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky MZe (pro MZe)
1978-23820001/0710 - Zvláštní účelové prostředky (pro kraje)
1978-23425001/0710 - Jaderný účet (pro ČEZ, SÚRAO a CV Řež)
1978-17623001/0710 - Prostředky na odstraňování důsledků povodní (pro MZe)
1978-23329001/0710 - Prostředky z malé privatizace na výdaje ze zániku věcných břemen na restituovaném majetku (pro MK)
1978-33025001/0710 - Rezervy pro důchodovou reformu (pro MPSV)
Vratky do státního rozpočtu / kapitoly Všeobecná pokladní správa jsou od 1. 1. 2013 zasílány na příjmový účet č. 772-5921001/0710.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu