GFŘ-6792/11-1310 Doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Schválený:
GFŘ-6792/11-1310
Doplnění článku
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
ze dne 15. 3. 2011
Referent:
Ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 478
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh. V souvislosti s novelami některých zákonů informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2011 a určených k placení nových druhů příjmů.
Jedná se o následující druhy příjmů:
1.
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
S účinností od 1. ledna 2011 zavádí zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Jedná se o příjem státního rozpočtu ČR a správu odvodu vykonávají finanční úřady.
Odvodovým obdobím pro odvod z elektřiny ze slunečního záření je kalendářní měsíc. Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období. Za odvodová období měsíců leden a únor 2011 je plátce odvodu povinen odvést místně příslušnému finančnímu úřadu odvody ve lhůtě pro odvedení odvodu za odvodové období březen 2011, tzn. do 26. dubna 2011. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel regionální distribuční soustavy.
2.
Odvod za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva
Ten, kdo obdržel prostředky poskytnuté ze státních finančních aktiv dle § 36 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je povinen dodržovat podmínky, na které bylo jejich poskytnutí vázáno a povinnosti stanovené právními předpisy. Pokud tyto podmínky či povinnosti poruší, dojde k neoprávněnému použití příp. zadržení poskytnutých prostředků (neboli k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech) a příjemce dotace je povinen zaplatit odvod a penále za porušení rozpočtové kázně. Odvod a penále se platí prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, který zajistí převod uhrazeného odvodu a penále, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, do státních finančních aktiv.
3.
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, se zavádí možnost zajištění daně v režimu § 109a zákona, resp. možnost postupu, kdy příjemce plnění uhradí část z ceny plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale přímo na účet finančního úřadu.
Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být řádně identifikována, přičemž v ust. § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p., na poštovní poukázce A následující údaje:
• Bankovní účet příjemce platby (ve prospěch účtu) = účet finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele zdanitelného plnění. Tvar čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí 80039, z matrikové části (určující finanční úřad - viz Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů) a z kódu banky 0710. Vyplněním této položky je určena daň - viz písm. b)
• Variabilní symbol = kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně); vyplněním této položky je určen poskytovatel - viz písm. a),
• Specifický symbol = kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění; vyplněním této položky je určen příjemce - viz písm. c),
• Ve zprávě pro příjemce uvede informace z písm. d):
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 3. 5. 2011 tzn. 03/05/2011-P nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 16. 6. 2011 tzn. 16/06/2011-U
• Konstantní symbol = při bezhotovostní platbě se uvede 1148; při hotovostní platbě se uvede 1149.
Výše uvedeným novým druhům daňových příjmů byla pro jejich zaplacení přiřazena následující předčíslí účtů (PBÚ):
------- ---------------------------------------------------------------
PBÚ   Název
------- ---------------------------------------------------------------
1716  Odvod z elektřiny ze slunečního záření
5661  Odvod za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva
80039  Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.
------- ---------------------------------------------------------------
V Příloze č. 4 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní uvádíme aktualizovaný přehled všech PBÚ, tzn. včetně nových druhů daňových příjmů.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka samostatného odboru Evidence a účtování daní, převodů a analýz Generální finanční ředitelství
 
Příloha 1
------------------------------ --------------------------------------------------------
Sídlo finančního úřadu      Matrika      Kód banky Banka
------------------------------ --------------------------------------------------------
Aš               17629331      0710   ČNB Plzeň
Benešov             7627121      0710   ČNB Praha
Beroun              7624131      0710   ČNB Praha
Bílina             17626501      0710   ČNB Ústí nad Labem
Blansko             7627631      0710   ČNB Brno
Blatná             47624291      0710   ČNB České Budějovice
Blovice             27626361      0710   ČNB Plzeň
Bohumín             27626791      0710   ČNB Ostrava
Boskovice            47629631      0710   ČNB Brno
Brandýs nad Labem        57624201      0710   ČNB Praha
Brno I             97629621      0710   ČNB Brno
Brno II             47621621      0710   ČNB Brno
Brno III            37626621      0710   ČNB Brno
Brno IV             67622621      0710   ČNB Brno
Brno-venkov           7624641      0710   ČNB Brno
Broumov             57624551      0710   ČNB Hradec Králové
Bruntál             7620771      0710   ČNB Ostrava
Břeclav             7621651      0710   ČNB Brno
Bučovice            27622731      0710   ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem    17621751      0710   ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem      47622691      0710   ČNB Brno
Čáslav             17621161      0710   ČNB Praha
Česká Lípa            7620421      0710   ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice         7629231      0710   ČNB České Budějovice
Český Brod           37625151      0710   ČNB Praha
Český Krumlov          7626241      0710   ČNB České Budějovice
Český Těšín           37621791      0710   ČNB Ostrava
Dačice             17629251      0710   ČNB České Budějovice
Děčín              7628431      0710   ČNB Ústí nad Labem
Dobruška            27622571      0710   ČNB Hradec Králové
Dobříš             47626211      0710   ČNB Praha
Domažlice            7626321          0710   ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem     27626601      0710   ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek          7628781      0710   ČNB Ostrava
Frýdlant            37626461      0710   ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí     37624781      0710   ČNB Ostrava
Fulnek             27625801      0710   ČNB Ostrava
Havířov             57622791      0710   ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod         97622681      0710   ČNB Brno
Hlinsko             37629531      0710   ČNB Hradec Králové
Hlučín             17624821      0710   ČNB Ostrava
Hodonín             7626671      0710   ČNB Brno
Holešov             27621691      0710   ČNB Brno
Holice             57621561      0710   ČNB Hradec Králové
Horažďovice           37624351      0710   ČNB Plzeň
Horšovský Týn          47628321      0710   ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší      67622541      0710   ČNB Hradec Králové
Hořovice            27625131      0710   ČNB Praha
Hradec Králové          7628511      0710   ČNB Hradec Králové
Hranice             47628831      0710   ČNB Ostrava
Humpolec            27628711      0710   ČNB Brno
Hustopeče            27622651      0710   ČNB Brno
Cheb               7623331      0710   ČNB Plzeň
Chomutov             7625441      0710   ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř            77621681      0710   ČNB Brno
Chrudim             7622531      0710   ČNB Hradec Králové
Ivančice            57621641      0710   ČNB Brno
Jablonec nad Nisou        7622451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř             47629551      0710   ČNB Hradec Králové
Jeseník             7628861      0710   ČNB Ostrava
Jičín              97629541      0710   ČNB Hradec Králové
Jihlava             7623681      0710   ČNB Brno
Jilemnice            77620451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec        7623251      0710   ČNB České Budějovice
Kadaň              27626441      0710   ČNB Ústí nad Labem
Kaplice             17621241      0710   ČNB České Budějovice
Karlovy Vary           7620341      0710   ČNB Plzeň
Karviná             7625791      0710   ČNB Ostrava
Kladno              7621141      0710   ČNB Praha
Klatovy             7628351      0710   ČNB Plzeň
Kolín              7629151      0710   ČNB Praha
Konice             67624811      0710   ČNB Ostrava
Kopřivnice           47626801      0710   ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí       37628571      0710   ČNB Hradec Králové
Kralovice            47624371      0710   ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou       47625171      0710   ČNB Praha
Kraslice            27628391      0710   ČNB Plzeň
Krnov              17626771      0710   ČNB Ostrava
Kroměříž             7620691      0710   ČNB Brno
Kutná Hora            7626161      0710   ČNB Praha
Kyjov              47628671      0710   ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou        87627681      0710   ČNB Brno
Liberec             97629461      0710   ČNB Ústí nad Labem
Libochovice           47629471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice            7627471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl            47628591      0710   ČNB Hradec Králové
Litovel             27622811      0710   ČNB Ostrava
Litvínov            27622491      0710   ČNB Ústí nad Labem
Louny              7624481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice           17624661      0710   ČNB Brno
Mariánské Lázně         27624331      0710   ČNB Plzeň
Mělník              7623171      0710   ČNB Praha
Mikulov             37628651      0710   ČNB Brno
Milevsko            27629271      0710   ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav          7620181      0710   ČNB Praha
Mnichovo Hradiště        47622181      0710   ČNB Praha
Moravská Třebová        37622591      0710   ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice       77625711      0710   ČNB Brno
Moravský Krumlov        37625741      0710   ČNB Brno
Most               7621491      0710   ČNB Ústí nad Labem
Náchod              7627551      0710   ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou       47629711      0710   ČNB Brno
Neratovice           27624171      0710   ČNB Praha
Nová Paka            47621541      0710   ČNB Hradec Králové
Nový Bor            47622421      0710   ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov           37624511      0710   ČNB Hradec Králové
Nový Jičín            7624801      0710   ČNB Ostrava
Nymburk             7628191      0710   ČNB Praha
Olomouc             7621811      0710   ČNB Ostrava
Opava              7629821      0710   ČNB Ostrava
Orlová             67628791      0710   ČNB Ostrava
Ostrava I            7623761      0710   ČNB Ostrava
Ostrava II           27624761      0710   ČNB Ostrava
Ostrava III           47625761      0710   ČNB Ostrava
Ostrov             17626341      0710   ČNB Plzeň
Otrokovice           37625661      0710   ČNB Brno
Pacov              87620711      0710   ČNB Brno
Pardubice            7624561      0710   ČNB Hradec Králové
Pelhřimov            97626711      0710   ČNB Brno
Písek              7628271      0710   ČNB České Budějovice
Plzeň              7629311      0710   ČNB Plzeň
Plzeň-jih            7625361      0710   ČNB Plzeň
Plzeň-sever           7622371      0710   ČNB Plzeň
Podbořany            27625481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady            27629191      0710   ČNB Praha
Praha - Jižní Město       27628041      0710   ČNB Praha
Praha - Modřany         17622041      0710   ČNB Praha
Praha 1             7625011      0710   ČNB Praha
Praha 2             7622021      0710   ČNB Praha
Praha 3             27623101      0710   ČNB Praha
Praha 4             7627041      0710   ČNB Praha
Praha 5             7624051      0710   ČNB Praha
Praha 6             7621061      0710   ČNB Praha
Praha 7             7629071      0710   ČNB Praha
Praha 8             7626081      0710   ČNB Praha
Praha 9             7623091      0710   ČNB Praha
Praha 10             7622101      0710   ČNB Praha
Praha-západ           97629111      0710   ČNB Praha
Prachatice            7625281      0710   ČNB České Budějovice
Prostějov            97620811      0710   ČNB Ostrava
Přelouč             47626561      0710   ČNB Hradec Králové
Přerov              7626831      0710   ČNB Ostrava
Přeštice            37621361      0710   ČNB Plzeň
Příbram             7624211      0710   ČNB Praha
Rakovník             7621221      0710   ČNB Praha
Rokycany            97629381      0710   ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem       27628471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm      77627661      0710   ČNB Brno
Rumburk             27629431      0710   ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn.          7621571      0710   ČNB Hradec Králové
Říčany             47629201      0710   ČNB Praha
Sedlčany            57621211      0710   ČNB Praha
Semily             97621451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Slaný              27622141      0710   ČNB Praha
Slavkov u Brna         37628731      0710   ČNB Brno
Soběslav            27622301      0710   ČNB České Budějovice
Sokolov             7627391      0710   ČNB Plzeň
Strakonice            7622291      0710   ČNB České Budějovice
Stříbro             37622401      0710   ČNB Plzeň
Sušice             27629351      0710   ČNB Plzeň
Svitavy             7626591      0710   ČNB Hradec Králové
Šternberk            37628811      0710   ČNB Ostrava
Šumperk             7623841      0710   ČNB Ostrava
Tábor              7621301      0710   ČNB České Budějovice
Tachov              7626401      0710   ČNB Plzeň
Tanvald             17628451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Telč              27624681      0710   ČNB Brno
Teplice             7620501      0710   ČNB Ústí nad Labem
Tišnov             47626641      0710   ČNB Brno
Trhové Sviny          17624231          0710   ČNB České Budějovice
Trutnov             7625601      0710   ČNB Hradec Králové
Třebíč              7627711      0710   ČNB Brno
Třeboň             47625251      0710   ČNB České Budějovice
Třinec             87621781      0710   ČNB Ostrava
Turnov             87626451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou         37625231      0710   ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště         7624721      0710   ČNB Brno
Uherský Brod          47626721      0710   ČNB Brno
Ústí nad Labem          7623411      0710   ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí         7622611      0710   ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky        57626661      0710   ČNB Brno
Valašské Meziříčí        87622661      0710   ČNB Brno
Velké Meziříčí         37622751      0710   ČNB Brno
Veselí nad Moravou       37622671      0710   ČNB Brno
Vimperk             27626281      0710   ČNB České Budějovice
Vlašim             47629121      0710   ČNB Praha
Vodňany             37629291      0710   ČNB České Budějovice
Votice             57624121      0710   ČNB Praha
Vrchlabí            37621601      0710   ČNB Hradec Králové
Vsetín             97628661      0710   ČNB Brno
Vysoké Mýto           47624611      0710   ČNB Hradec Králové
Vyškov             7621731       0710   ČNB Brno
Zábřeh             27624841      0710   ČNB Ostrava
Zlín              7629661       0710   ČNB Brno
Znojmo             7629741       0710   ČNB Brno
Žamberk             67625611      0710   ČNB Hradec Králové
Žatec              47626481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou        7626751       0710   ČNB Brno
Železný Brod          37629451      0710   ČNB Ústí nad Labem
------------------------------ --------------------------------------------------------
 
Příloha 4
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Název daně                                    Předčíslí účtu
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Daň darovací                                        7747
Daň dědická                                        7739
Daň silniční                                        748
Daň z nemovitostí                                     7755
Daň z převodu nemovitostí                                 7763
Daň z přidané hodnoty                                    705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                      721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků             713
Daň z příjmů obyvatelstva                                 2700
Daň z příjmů právnických osob                               7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.                        30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.                       50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                       2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                           1716
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                    8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.               8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                     8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP                    5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy                5733
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                       2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                    5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                   5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                   5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                    5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva                5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.                 4722
Ostatní příjmy                                       4757
Pokuty - dle § 9c z. č. 15/1998 Sb.                            2778
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené              3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence                  1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů             1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí             1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách          8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                         6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                     9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.             6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                        9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší             9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                      9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                    3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                        1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                          6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vyp. odpad. vod          6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost               3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                         1732
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                      9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                          9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                      6728
Pokuty v blokovém řízení                                  3746
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony                          9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí                      6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP                           6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                     8707
Poplatky za dočasné odnětí     lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.             8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.                 6701
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí                 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP                      8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.              8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                                1724
Příslušenství daní                                     4706
Spotřební daň z lihu                                    4781
Spotřební daň z minerálních olejů                              799
Spotřební daň z piva                                    4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                             4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                             780
Správní poplatky                                      3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                          2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                           4730
Výnos exekucí                                        35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.                           80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.                 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.                           10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)                        7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)                          1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009                          70033
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------