Otázky a odpovědi

Vydáno: 5 minut čtení

Multioborové odborné poradenství skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších umožňuje svým předplatitelům získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům.


Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí.


Jak služba funguje?

Přijímáme dotazy z oblasti účetnictví, daní, pracovního, občanského a obchodního práva, mezd, cestovních náhrad, školství, zdravotního a sociálního pojištění.

Dotazy je nutné zasílat výhradně prostřednictvím online formuláře a při zadávání je třeba vyplnit všechny požadované položky.

Zpracovanou odpověď (včetně všech svých zadaných otázek) uvidí tazatel v sekci Můj DAUČ – Moje otázky a odpovědi. O vypracované odpovědi je vyrozuměn e-mailem. Lhůta pro zaslání odpovědi záleží na charakteru a složitosti dotazu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout neúplný či jinak nelogický dotaz. Poradenská služba slouží pro základní orientaci v daném problému. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Kdo předplatné využívá?

Podnikatelé, účetní, firmy, daňoví poradci, auditoři, mzdové účetní, personalisté a pracovníci BOZP.


Co získáte?

 • přístup do databáze více než 20 000 otázek a garantovaných odpovědí odborníků z oblasti účetnictví, daní, pracovního, občanského a obchodního práva, mezd, cestovních náhrad, školství, zdravotního a sociálního pojištění
 • plné znění souvisejících právních předpisů
 • možnost zadávat vlastní dotazy našim specialistům
 • přehledné vyhledávání pomocí klíčových slov, kategorií a dalších kritérií
 • přístup k vybraným odborným článkům na aktuální témata
 • elektronický časopis Otázky & odpovědi z praxe (11 čísel ročně)
 • newsletter

Legislativa

Spolupracujeme se systémem ASPI Wolters Kluwer ČR! Všechny důležité daňové zákony, nařízení, vyhlášky, pokyny a informace máte na DAUČ na jednom místě. Včetně vzájemné provázanosti textů a dalších nástrojů pro snadnější práci s předpisy.

Uznávaní autoři

Našimi autory jsou renomovaní odborníci ze státní správy, daňoví poradci, účetní a auditoři. Přehled spolupracujících autorů naleznete zde.

Časté otázky

 • Kteří autoři píší na portál

  Na portálu uveřejňujeme především články od našich renomovaných autorů – daňových poradců velkých poradenských firem, ale i individuálních autorit z oboru, a samozřejmě i z řad zástupců státní správy.

  Můžeme se pochlubit významnými jmény jako například JUDr. Eva Benešová, LL.M., Ing. Pavel Běhounek, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Martin Děrgel, Mgr. Ing. Alena Dugová, Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., JUDr. Bořivoj Šubrt, Ing. Jiří Vychopeň, Ing. Vladimír Zdražil.

  Odbornými garanty našeho obsahu jsou specialisté JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Ing. Ivana Pilařová, Ing. Ladislav Pitner, Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

 • Jak probíhá vyúčtování předplatného

  Při objednání od 1. 1. do 30. 9. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  Při objednání od 1. 10. do 31. 12. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. následujícího kalendářního roku.

 • Mohu zajistit licenci i pro své kolegy?

  Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.

  Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Zákazník obdrží nejbližší následující expedované číslo spolu se zálohovou fakturou a další čísla dle příslušné periodicity do konce kalendářního roku. Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři. Více na Všeobecné obchodní podmínky

Roční předplatné - 2 800 Kč + DPH

Objednat