DAUČ portál

DAUČ odpovědi logo
  • Pomůžeme Vám vybrat si tu správnou licenci.
10denní přístup - test EXPERTNÍ PŘÍSTUP ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP OTÁZKY A ODPOVĚDI NEZISKOVÝ SEKTOR
Cena zdarma 6 600 Kč
bez DPH
2 700 Kč
bez DPH
2 475 Kč
bez DPH
1 200 Kč
bez DPH
POZNÁMKA: Předplatné začíná od data uhrazení (částky v poměrné výši) zálohové faktury a bude ukončeno k 31. 12. daného kalendářního roku.
Poradenská služba
Otázky a odpovědi
Neomezený počet dotazů
Zdarma max. 7 dotazů
Aktuality - krátké články, zprávy z MF, GFŘ
Odborné články - online přístup z oblastí:
daně, účetnictví, podnikání, právo
neziskový sektor
expertní příspěvky
DHK (Daňová a hospodářská kartotéka)
FDUB (Fin., daň. a účetní bulletin)
Týdeník ukázkové číslo
Daňový systém ČR (výklad z publikací ediční řady Meritum)
Účtová osnova (výklad včetně postupů účtování)
Legislativa (plné znění právních předpisů vč. časových řezů)
Archiv časopisů v PDF
Daně a právo v praxi
Účetnictví v praxi
FDUB (Fin., daň. a účetní bulletin)
Účetnictví neziskového sektoru
Daňový expert/expertní příspěvky
Otázky a odpovědi z praxe
DHK (Daňová a hospodářská kartotéka)
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
Tištěný časopis (lze dokoupit, samostatně neprodejný) bez možnosti
výběru
výběr ze 3 titulů výběr ze 2 titulů bez možnosti
výběru
bez možnosti
výběru
Daně a právo v praxi
(1 990 Kč bez DPH)
Účetnictví v praxi
(1 990 Kč bez DPH)
Účetnictví neziskového sektoru
(1 190 Kč bez DPH)
POZNÁMKA: K online verzi ZÁKLADNÍHO PŘEDPLATNÉHO je možné si dokoupit 1 tištěný časopis: Daně a právo v praxi NEBO Účetnictví v praxi. K online verzi EXPERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO lze dokoupit až 3 tištěné časopisy dle výběru.