DAUČ portál

DAUČ odpovědi logo
  • Pomůžeme Vám vybrat si tu správnou licenci.
10denní přístup - test Verze
EXPERT
Verze
DAUČ
OTÁZKY & ODPOVĚDI Verze
UNES
Cena zdarma 6 800 Kč
bez DPH
2 800 Kč
bez DPH
2 800 Kč
bez DPH
1 260 Kč
bez DPH
POZNÁMKA: Předplatné začíná od data uhrazení (částky v poměrné výši) zálohové faktury a bude ukončeno k 31. 12. daného kalendářního roku.
Aktuality - krátké články, zprávy z MF, GFŘ
Odborné články - online přístup z oblastí:
     daně, účetnictví, podnikání, právo
     neziskový sektor
     expertní příspěvky
     DHK (Daňová a hospodářská kartotéka)
     FDUB (Fin., daň. a účetní bulletin)
Týdeník ukázkové číslo
Daňový systém ČR (výklad z publikací ediční řady Meritum)
Účtová osnova (výklad včetně postupů účtování)
Legislativa (plné znění právních předpisů vč. časových řezů)
     Daňové a účetní zákony (přehled nejdůležitějších předpisů vč. souvisejících informací)
Judikatura
Databáze poradenské služby
Otázky a odpovědi
     Možnost zadat neomezený počet vlastních dotazů
     Možnost zdarma max. 7 vlastních dotazů
Archiv časopisů v PDF
     Daně a právo v praxi
     Účetnictví v praxi
     FDUB (Fin., daň. a účetní bulletin)
     Účetnictví neziskového sektoru
     Daňový expert/expertní příspěvky
     Otázky a odpovědi z praxe
     DHK (Daňová a hospodářská kartotéka)
     Účetnictví, daně a právo v zemědělství
Tištěný časopis (lze dokoupit, samostatně neprodejný) bez možnosti
výběru
výběr ze 3 titulů výběr ze 2 titulů bez možnosti
výběru
bez možnosti
výběru
     Daně a právo v praxi
     (2 280 Kč bez DPH)
     Účetnictví v praxi
     (2 280 Kč bez DPH)
     Účetnictví neziskového sektoru
     (1 380 Kč bez DPH)
POZNÁMKA: K online verzi ZÁKLADNÍHO PŘEDPLATNÉHO je možné si dokoupit 1 tištěný časopis: Daně a právo v praxi NEBO Účetnictví v praxi. K online verzi EXPERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO lze dokoupit až 3 tištěné časopisy dle výběru.