Účtová skupina 31: Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

Vydáno: 11 minut čtení

Pohledávky z obchodního styku v účetnictví evidujeme na účtech účtové skupiny 31. Na rozdíl od účtování závazků u pohledávek nerozlišujeme jejich délku, tedy dobu jejich splatnosti, tzn. zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá.

Syntetické účty

311 – Pohledávky z obchodních vztahů

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

314 – Poskytnuté provozní zálohy – dlouhodobé i krátkodobé

315 – Ostatní pohledávky

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

311 – Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.1., C.II.2.1.

 

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

C.II.1.1., C.II.2.1.

 

314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé

C.II.1.5.2., C.II.2.4.4.

 

315 – Ostatní pohledávky

C.II.1.1., C.II.2.1.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů

Na tomto účtu evidujeme zejména pohledávky za odběrateli, a to jak pohledávky krátkodobé, tak i dlouhodobé povahy. Zní-li pohledávka za odběratelem na cizí měnu, potom je třeba rovněž provádět kursové přepočty. Ke sporným, pochybným a nedobytným pohledávkám lze tvořit opravné položky.

Operace

MD

D

Faktury vydané za realizované výrobky a za provedené služby

311

601, 602

Faktury vydané za prodané zboží

311

604

Výrobky a zboží vrácené odběratelem a přijaté na sklad

–311