Datové schránky zrušených finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti se zrušením 77 územních pracovišť finančních úřadů k 1. červenci 2023 upozorňujeme veřejnost, že je nutné začít používat nové kontaktní údaje nástupnických pracovišť. Po přechodnou dobu jsou však ponechány funkční i datové schránky zrušených pracovišť.

 

Datové schránky zrušených územních pracovišť tak zůstávají dočasně plně funkční a podání doručená do těchto datových schránek v zákonné lhůtě jsou platná. Datové zprávy totiž není technicky možné přesměrovat na nástupnická pracoviště tak, jako e-maily a listovní zásilky. Pracovníci nástupnických úřadů proto budou po přechodnou dobu spravovat i datové schránky zrušených územních pracovišť a standardně vyřizovat do nich podané datové zprávy.

Ukončení provozu datových schránek zrušených pracovišť předpokládáme v horizontu několika měsíců. Poté již nepůjde vyhledat ID těchto datových schránek a nebude možné do nich podávat žádné datové zprávy. Seznam zrušených pracovišť a úřadů přebírajících jejich agendu a stejně tak všechny ostatní kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách finanční správy.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023