Aktuality

Ministerstvo financí v rámci vnějšího připomínkového řízení předložilo v průběhu února návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tato významná novela zákona o DPH by měla být účinná od 1. ledna 2025 a reaguje na judikaturu Evropského soudního dvora. V rámci novely by mělo dojít např. k implementaci směrnice o zvláštním režimu pro malé podniky, která s sebou přináší zejména změny v registrační povinnosti.
V rámci webináře se zaměříme na význam NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti v digitálním prostředí. Webinář se bude zabývat také identifikací firem a subjektů, na které se nové zákony budou vztahovat, a také novými povinnostmi a pravidly stanovenými v NIS2 a novém zákoně o kybernetické bezpečnosti. Dále budeme diskutovat o strategiích a krocích, které subjekty musí podniknout k dodržení nových pravidel a povinností. Webinář také nabídne aktuality ze schvalovacího procesu zákona o kybernetické bezpečnosti.
Vydáno: 29. 04. 2024
V pravidelném přehledu legislativy informujeme o novele upravující pojištění členů volebních komisí, dále o novele technické vyhlášky o účetních záznamech a také upozorňujeme na blížící se lhůtu pro podání oznámení údajů pro poskytovatele platebních služeb.
Vydáno: 26. 04. 2024
V souvislosti s novou povinností týkající se poskytovatelů platebních služeb – vést evidenci a oznamovat údaje ohledně příslušných přeshraničních plateb do Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP systém) při splnění podmínek stanovených podle zákona o dani z přidané hodnoty - upozorňujeme, že lhůta pro první podání těchto údajů uplyne dne 30. dubna 2024.
Vydáno: 23. 04. 2024
Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Toto Komora daňových poradců ČR vytrvale opakuje od prvních okamžiků přípravy daňového úsporného balíčku a upozorňujeme na to i poté, co balíček nabyl účinnosti.
Vydáno: 17. 04. 2024