DAC 7: Zákon ukládající platformám povinnost hlásit tržby svých prodejců podepsal prezident

Vydáno: 2 minuty čtení

Minulý týden podepsal prezident novelu zákona o mezinárodní výměně informací přinášející provozovatelům digitálních platforem povinnost hlásit od 1. ledna 2023 informace o tržbách svých prodejců finančnímu úřadu.

Kdo bude mít povinnost hlásit?

Platformy (webové stránky), které umožňují prodejcům realizovat přes své rozhraní následující činnosti:

  • Poskytnutí nemovité věci
  • Poskytnutí dopravního prostředku
  • Osobní služba
  • Prodej zboží

Zároveň se nejedná o prodej vlastního zboží platformy nebo službu poskytnutou jejich zaměstnanci.

Jaké jsou termíny a lhůty?

První hlášení budou platformy podávat za rok 2023 a budou tak muset učinit do 31. 1. 2024. Zákon stanovuje specifické lhůty pro podávání hlášení a rovněž popisuje postupy procesu prověřování informací nasbíraných o prodejcích.

Co bude obsahem hlášení?

Do hlášení budou muset platformy uvést identifikační údaje o prodejci, které jsou přesně specifikované v zákoně. Jedná se například o jméno, adresu, IČ nebo místo narození a DIČ, pokud jej platforma má. Dále pak identifikátor bankovního účtu a jméno nebo název jeho majitele, pokud se liší od jména nebo názvu oznamovaného prodejce. Za každé čtvrtletí oznamovaného období budou muset uvést údaj o provizi, dani nebo jiném peněžitém i nepeněžitém poplatku, který je účtovaný oznamujícím provozovatelem platformy prodejci, a úhrn protiplnění, která prodejce obdržel. Údaje o tržbách a poplatcích musí být rozděleny po čtvrtletí.

Jak bude hlášení podáváno?

Hlášení bude podáváno elektronicky v předem definovaném formátu xml. Struktura xml byla zveřejněna na úrovni EU, nicméně konkrétní formulář zatím není k dispozici. 

Zdroj: Deloitte Česká republika