Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

Vydáno: 3 minuty čtení

U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.

 

Finanční úřady zaznamenaly nárůst počtu chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob, v souvislosti s významným rozšířením okruhu osob, kterým je od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka. Se zpřístupněním takto zřízené datové schránky je spojena obecná povinnost podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře.

Daňové subjekty často chybovaly právě ve způsobu podání, když podaly daňové přiznání na papírovém formuláři, nebo v případě elektronického podání přiložily daňové přiznání v nesprávném formátu (typicky ve formátu .pdf namísto .xml). Dočasnou toleranci těchto vad podání zavedla finanční správa s ohledem na principy dobré správy, které by měly orgány veřejné správy aplikovat ve vztazích k soukromým osobám, mimo jiné též zásadu právní jistoty v situaci, kdy jsou zaváděny nové povinnosti.

Podrobnosti ohledně nastavené aplikační praxe finančních úřadů a vymezení dočasného tolerančního pásma najdete ve zveřejněné Informaci k postupu správce daně.

„Ráda bych poděkovala pracovníkům finančních úřadů za jejich aktivní neformální komunikaci s poplatníky, kteří nepodali své daňové přiznání elektronicky, anebo ho podali v nesprávném formátu či struktuře. Naši pracovníci informovali desítky tisíc daňových subjektů o povinnostech vyplývajících ze zpřístupnění datové schránky zřízené ze zákona i o možných způsobech přihlášení, například prostřednictvím přístupových údajů do elektronického bankovnictví. Díky této aktivitě byla opravena většina chybných podání. Zároveň jsme tím zvýšili povědomí dotčených poplatníků o zřízení a zpřístupnění jejich datové schránky, které má zásadní dopady nejen do komunikace se správci daně, ale obecně do oblasti doručování ze strany všech orgánů veřejné moci,“ říká generální ředitelka Simona Hornochová.

Finanční úřady evidují k 2. 5. 2023 následující počty daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. právnických osob, která byla podána nesprávně co do způsobu podání, formátu či struktury:

Finanční úřad Chybná podání fyzických osob Chybná podání právnických osob
Jihočeský kraj 475 140
Jihomoravský kraj 1 436 120
Karlovarský kraj 855 227
Královéhradecký kraj 1 811 60
Liberecký kraj 1 484 57
Moravskoslezský kraj 3 934 204
Olomoucký kraj 2 300 400
Pardubický kraj 3 400 1 300
Plzeňský kraj 75 25
hl. m. Praha 8 280 320
Středočeský kraj 1 734 103
Ústecký kraj 2 050 311
Kraj Vysočina 226 82
Zlínský kraj 195 13

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023